1/4

Aktuality & Zaujímavosti a články

 • Vďaka vám, vašej spokojnosti a prejavenej dôvere sme v roku 2019  boli  najvyhľadávanejším slovenským autorizova-ným predajcom firmy  PETROF.

 • Mesačne navštívilo našu web stránku cca 963 návštevníkov.

 • Váš záujem o opravy klavírov evidujeme poradovníkom až do konca roka 2022. 

Za Vašu zákaznícku  priazeň Vám úprimne  ď a k u j e m e !! Motivuje nás to posúvať naše hranice, investovať do nových tech-nológií a materiálov. Vďaka tomu priamo úmerne zdokonaľuje-me služby v starostlivosti o Váš klavír :-) 

rokov

s vami

29

.

.

.

Svetový unikát ?!  Originálne, pútavé a súčasne  výnimočné pianí-na PETROF z dizajnérskeho pera  Ing.  Ivana Vaculíka poznáme pod názvom NEXT a NEXT 2. Prečo mnohí považujú pianína NEXT  za

chameleóna  medzi pianínami ? 

Stačí Vám jedno pianíno v organizácii, v škole, alebo v rodine, ktoré bude generačne  pre všetky vekové kategórie vždy pripravené zme-niť svoj vzhľad, kedykoľvek sa rozhodnete.  Ako je to možné ?

Predná dominantná časť pianína horný i dolný panel tzv." rámček " je navrhnutý tak, aby sa dal z ľahkosťou v y m e n i ť  za iný v inej farbe v inom prevedení s inou dyhou s iným vzorom s inou grafikou. Pri zmene interiéru, dokážete zmeniť i vzhľad Vášho pianína. Vymente čelný rámček pianína za nový a rázom stojí pred Vami nové pianíno :-) 

Chcete mať na prednej doske pianína historické rezby, umeleckú maľbu, laserom vyobrazené fotografie spevákov či hudobnú skupinu, umeleckú maľbu obľúbeného skladateľa, alebo art grafiku, technicky alebo umelecký priestorový záber v 3D vyobrazení ?

Manažéri hotelových reprezentatívnych priestorov, džezové kluby, umelecké galérie, múzeá, reprezentatívne miestnosti mestských úradov, alebo obradné sály si vyžadujú citlivý výber zariadenia ktoré musia decentne, alebo naopak dominantne prekvapiť exkluzivitou a eleganciou. Pokiaľ chcete v niekom zanechať nezabudnuteľný zážitok

pianíno NEXT Vám v tom maximálne pomôže !                                                                                                Viac sa dočítate  TU. 

.

Pri príležitosti osláv 155. výročia založenia firmy PETROF sa  kona-lo veľkolepé stretnutie, na ktoré boli pozvaní  obchodní  partneri z 50 krajín sveta, majitelia hudobných asociácií, muzikanti i novinári. 

Na túto výnimočnú udalosť sme s radosťou prijali pozvanie i my z Atelier Piano - najvyhľadávanejší slovenský autorizovaný predajca firmy PETROF.

Pri príležitosti 155. výročia vznikli 3 jubilejné nástroje. Jedným z nich je klavír STINGRAY, ktorý vyniká mi-nimalistickým dizajnom so špecifickou dekoráciou za-farbenej kože morskej ryby rajovidnej - RAJA.

Svetový unikát, ktorý púta hlavne prepracovanými de-tailami, strieborným preve-dením kovových častí a unikátnou štruktúrou kože Raji.

Čo všetko pripravil pre svojich hostí PETROF sa dočítate  TU.

Intarzie PETROF - podľa požiadavky zákaz

.

Viac ako 80% výroby nástrojov PETROF vykonávajú remeselní majstri ručne. Ľudský um, skúsenosť a zručnosť sú u většiny výrobných operácií nenahraditeľné hlavne, keď vznikajú exkluzívne jedinečné nástroje so špeciálnymi povrchovými úpravami podľa požiadaviek a návrhov budúcich majiteľov nástrojov PETROF. 

Značka PETROF za 155. rokov svojej existencie oslovila celý svet  kreativitou, schopnosťou zrealizovať exotické náročné intarzie s použitím atraktívnych materiálov, kryštálov, perletí, drahokamov i viac karátového zlata. Využite svoju fantáziu a navrhnite si svoj klavír PETROF ! Pomôžeme vám splniť sen :-)

Novovešťan Frederik Šulc sa venuje vzácnemu , nezvyčajnému remeslu. Je technik a ladič klavírov v kolíske klavírnikov v oblasti, kde sa mnohý tradičný významný EU výrobcovia klavírov naučili remeslu výroby klavírov. Ambiciózne vstúpil medzi majstrov v odbore, zapracoval na sebe, prekonáva mnohé prekážky a často seba samého. Pracovať s najlepšími technikmi na koncertných klavíroch v Rakúsku si vyžaduje ...... Viac sa dočítate v článku novín    Spišský Patriot.

Najznámejší európsky výrobca klavírov firma PETROF vníma indivi-dualizmus a originalitu ako ľudské vyjadrenie, ktoré je možné zhmot-niť  v kreatívnom dizajne pianín a klavírov. Inovátorom značky PETROF je vlastné vývojové oddelenie, ale priestor pre realizáciu výnimočných nástrojov majú i externí architekti-dizajnéri. Za posledné štvrťstoročie zrealizovala firmy PETROF niekoľko výnimočných projektov, podľa autorských návrhov neznámych jednotlivcov, ale i špičkových archi-tektov v odbore priemyselného dizajnu. Výsledok spolupráce a zrealizo-vaných projektov môžete vidieť v Special Collection PETROF, kde domi-nuje novodobá kombinácia konzistentných materiálov, nové netradič-né komponenty, intarzie a tvary, ktoré nikdy neboli v pianínach a kla-víroch použité.

.

Frederik Šulc & noviny Spišský Patriot Atelier Piano

Pre Slovákov znamenal vznik ČSR  jednu z najväčších historických uda-lostí Slov. národa. V Martine slovenská politická elita ustanovila Deklaráciu slovenského národa známu pod názvom Martinská deklarácia, ktorou zverejnila svoje dávnejšie rozhodnutie o vyňatí Slovenska z predvojnového Rakúsko-Uhorska a spolužití s českým národom v spoločnom štáte. Slováci ako národ mohli prvýkrát vo svojej histórii slobodne rozvíjať svoj jazyk, vzdelanosť a kultúru, sformovať svoje kultúrne a politické elity. Pražské aj martinské deklaratívne rozhodnutia tvorili historický kľúč, ktorý otvoril dvere pre viac ako 70-ročnú spoločnú dejinnú cestu občanov oboch národov na pôde Česko-slovenskej republiky.

Ako a prečo si firma PETROF pripomenula vznik ČSR ?                                                                                                                               Viac sa dočítate TU.

.

.

.

.

Chcete hrať z nôt pri úplne zatvorenom klavíri ? V tom prípade vysuniete klavírový notový pult z klavíra, zavriete prednú časť klavíra a položíte klavírový notový pult na hornú prednú časť klavíra. Aby Ste pri hre v tejto polohe dobre videli na noty sedíte vzpriamenej polohe , pretože noty sú veľmi vysoko. Hrať niekoľko hodín vyrovnaný ako pravítko je pre každého hráča za určitý čas nepohodlné až bolestivé.

Patentovaný nemecký  notový pultík  RUCKPULT Premium pomáha riešiť tento problém.  Vďaka  prepracovanému  stabilnému systému sa stal pre mnohých klavíristov notový držiak RUCKPULT Premium nepostrádateľným pomocníkom. 

Trendy moderných bytových a spoločenských priestorov zariade-ných v štýle COLOURS DEZIGN firma PETROF tradične podporuje zákazkovou výrobou pianín a klavírov v akomkoľvek farebnom prevedení. Máte záujem napríklad o farbu romantická lila, červená tzv.Ferrari, azúrová modrá alebo máte záujem o farbu hnedú či zelenú  ?        Odlíšte sa !   Oslovte nás :-)

Colours Petrof, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Veľa nahrávacích štúdií, štúdioví klavíristi, ale i široká muzikantská verejnosť dnes využíva digitálny zvuk klavírov. Moderná doba si vyžaduje moderné technológie, softwary, samplované zvuky, s ktorými sa dá pracovať na rôznych technologických úrovniach. Pre záznam charak-teristicky reálne  znejúceho klavíra s jeho okrúhlym a romantickým tó-nom, ktorý 155. rokov reprezentuje klavíri PETROF bola oslovená francúzska spoločnosť MODARTT, ktorá vyvíja a poskytuje softwary pre umelecké a technologické aplikácie, medzi ktoré patrí i hudobný software  PIANOTEQ.

Pre realistickú virtuálnu nahrávku bol vybraný klavír Ant.Petrof 275, reprezentantívny koncertný klavír z exkluzívnej prémiovej série klaví-rov PETROF

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

Samplovanie zvuku prebiehalo vo firme PETROF v  unikátnej zvukovo bez odrazovej komore, v priestore,ktorý svojimi vlastnosťami umožňuje zaz-namenať kryštalické čisté tóny nástroja, neskreslené okolitým prostre-dím.

Výsledok ? Najmodernejšia verejne dostupná aplikácia – koncertný zvuk klavíra PETROF, ktorý je možné použiť pre digitálne piana / klávesy. MIDI kontroléry, silent systémy, pre amatérskych , ale i profesionálnych zvu-károv, ktorí môžu zvuk ďalej modelovať, virtuálne ladiť, atď. ...

Ako ohodnotil výsledný zvuk Ant.Petrof digitálnej aplikácie PIANOTEQ ne-závislým testom Londýnsky klavírista  a skladateľ   Phil BEST ?

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

.

Princezná Caroline Murat je priamym potomkom kráľovského rodu cisára Napoleona Bonaparte, známa aj pod umeleckým menom Caroline Haffner. Skvelá klaviristka, zakladateľka a organizátorka hudobných festivalov vo Švajčiarsku a Francúzsku. V českom Hradci Králové vo firme PETROF si vybrala koncertný klavír STORM pre švajčiarske Association pour la Promotion de la Musique Classique, ktorej je prezidentkou. V sídle tejto organi-zácie sa konajú komorné koncerty, ktorých sa pravidelne zúčast-ňujú významné svetové osobnosti, svetoví biznismeni a zároveň sponzori významných hudobných akcií. 

Pri výbere koncertného klavíra princezná Caroline netajila ná-klonnosť k tradičnému poprednému EU výrobcovi klavírov rodin-nej firme PETROF. S veľkým záujmom sa zoznámila s celou výro-bou klavírov PETROF. Pochválila kreativitu, moderné dizajnové inovácie, využitie najmodernejších technologických zariadení, obdivovala vysoko odborný podiel ručnej práce, majstrovstvo, kto-ré je  kľúčovým faktorom v tradičnej  nadčasovej kvalite klavírov PETROF.  

.

Často sa ma ľudia pýtajú, ako som v mojom veku dosiahol špič-kovú technicko praktickú úroveň. Vzdelaním-základ je vzdelanie !

SUPŠ HNN v Hradci Králové mi dala kvalitný základ - odborné teo-retické a praktické vzdelanie. Ešte počas štúdia som nadviazal kontakt  s majstrovskou klavírnou dielňou, pánom Philippom Schneiderom v Rakúsku. Hneď po škole som absolvoval niekoľko týždňovú stáž u  majstra Schneidera a pretože som splnil teoretické a praktické predpoklady, dostal som šancu, stať sa súčasťou vysoko profesionálneho sveta klavírnikov (technikov klavírov) v Rakúsku.            Viac o sebe  Frederik prezradil  TU

.

Našiel som ho v kúte, zničený, okopaný z časti nefunkčný, bez známky života, bez akéhokoľvek možného pohybu, bez chuti zahrať čo i len „Maličká som“.  Sklopil som oči pretože ma pichlo u srdca. Predo mnou stál ručne vyrobený klavír z najlepších súčiastok a vyberaných materiálov. Majstrovská, deväť mesačná práca remeselných majstrov ktorým z rúk vychádzali tieto typy klavírov priamo na európske a svetové pódiá. Výnimočné nástroje a hľa, jeden z nich stojí predo mnou, bez známky života.

Našli sa nadšenci zo Súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO v Nitre, ktorí sa k nám Šulcovcom z Atelier Piano pripojili a finančne zastrešili výnimočný  projekt Z dna až na samý vrchol ! “.  Výsledok ?

Krásavec na prvý pohľad s podmanivým tónom. Padli emócie i slzy šťastia, niekomu sa pri prvých tónoch zježili chlpy na tele, niekto prestal dýchať a len tichučko počúval.  

V roku 2018 sme vrátili hrdosť a plnohodnotný koncertný život celosvetovo známemu typu klavíra PETROF model 1, veľkosť 280 cm, s 92 klávesami z majstrovskej série 70. až 80. rokov minu-lého storočia, vďaka čomu  ......        Viac sa dočítate TU

Kompletnú, mimoriadne bohatú produktovú ponuku pianín a klavírov značky PETROF nájdete v našom  Obchode .

V Spišskej N. Vsi v Atelier Piano  vystavujeme nové pianína vo výbave, ktorá reprezentuje to najlepšie od Európskeho výrobcu PETROF.  PRÍĎTE K NÁM ! Do Atelier Piano  N e o ľ u t u j e t e ! 

      Pianino Magic egg alebo Cabinet vyrába firma PETROF podľa návrhu Ing. arch. Robert FIŠERA.  PETROF P127 NEXT  alebo P 124 Base navrhol Ing. Ivan VACULÍK - vedúci oddelenia vývoja firmy PETROF. Medzi ojedinelé projekty patrí individuálny dizajnový projekt, koncertný klavír Kršák, ktorý si navrhol  Mgr.Peter KRŠÁK, atď. 

To, čo firma PETROF raz vyrobila, vyrobí aj druhýkrát, alebo máte iný návrh? Zavolajte nám a pomôžeme vám vlastniť PETROF "Originál "  :-)

Svetové metropoly, mnohé známe osobnosti hudobného živo-ta vlastnia prípadne obľubujú klavíri PETROF :

Paul McCartney z Beatles alebo  Herbie Hancock. Australský klavírista David Helfgott si kvôli klavíru nechal zbúrať stenu svojho domu, aby sa mu nový klavír PETROF jednoducho vošiel.

                                                                  Viac sa dočítate TU

David Helfgott & PETROF, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Petrof Madrona, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Intarzia je starodávna drevárska technika skladania a reza-nia dýh z rôznych druhov a farieb dreva tak, aby vytvárali nejaký obraz. V skratke sa dá povedať, že je to maľovanie drevom. Intarziu používali už v starovekom Egypte a Grécku, ale najviac sa začala využívať v období baroka a rokoka pri povrchovej úpra-ve nábytku. Pôvodne vyrábali intarziu iba nábytkári, ale neskôr sa vyvinulo samostatné remeslo - intarzista. 

Intarzia patrí medzi najdrahšie vyrábané ozdoby. Každé drevo má iné vlastnosti, farbu, textúru, tvrdosť, pórovitosť a pod. Preto rezanie, vkladanie a záverečné detailné dopracovanie intarzie je považované  za remeselné umenie.

Na základe požiadavky zákazníka firma PETROF vyrobila unikátny klavír M A D R O N A  s prepracovanými intarziami. Klavír je postavený na konštrukcii klavíra PETROF P 159 BORA. 

Medzinárodný hudobný festival "Levočské Babie Leto" – je popredná každoročná hudobná oslava založená v historickom meste Levoča na východe Slovenska, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Levoča, významné starobylé  mesto Spišskej Župy, obnovuje stáročnú tradíciu regiónu ako križovatku umenia a kultúry.

Po trinástykrát sa mal v starobylom meste Levoča, od 2. do 6. októbra 2020, uskutočniť medzinárodný hudobný festival Levočské babie leto. Aktuálny ročník bol pre opatrenia COVID 19 zrušený. Verme, že budúci ročník LBL 2021 opäť prinesie klasickú hudbu s programom spájajúcim hudobníkov zo Slovenska a zahraničia. Festival vždy ponúka množstvo výnimočných hudobných diel, z ktorých niektoré zaznejú v slovenskej premiére.

                                              PROGRAM 2020     OPERA Slovakia 

                                                                    Viac o festivale sa dočítate  TU.

.

Naše Umelecké školstvo, ale i drvivá väčšina domácností využíva pianína a klavíri PETROF, českého značko-vého výrobcu v 1. kvalitatívnej triede z Hradca Králové, ktorý klavíri vyrá-ba viac ako 155 rokov. Podľa mnohých je PETROF najuniverzál-nejšia  svetová značka, ktorá vyrába pianína a klavíri v špičkovej kvalite za mimoriadne priaznivú cenu. Presvedčte sa samy a príďte k nám do Atelier Piano! 

Oceníme Vašu vernosť značke PETROF a pokiaľ využijete akciu  „Vymeňte starý PETROF za nový PETROF“, získate nové pianíno s mimoriadnou zľavou i s Bonusom. 

 Aké pianíno sme pre Vás pripravili ?  Všetky ktoré vystavujeme TU.

Atelier Piano, Piano Galéria, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Štúdium výroby a servisu hudobných nástrojov nenájdete na Slovensku , ale v susednej Českej republike. Smutné pre čecho-slovákov je, že možnosť získať odborné vzdelanie výroby, servisu klavírov a pianín bude zakrátko ešte komplikovanejšie. Prečo? 

Reťazová reakcia, ktorá vznikla z viac ako 20 ročného nezáujmu mladých ľudí z Česka i Slovenska o odborné štúdium výroby a servisu hudobných nástrojov spôsobila zánik niekoľkých úzko špecializovaných odborných škôl v Českej republike. Je viac než pravdepodobné, že v Hradci Králové zanikne ďalší študijný odbor: Umelecko remeselná stavba hudobných nás-trojov klávesové hudobné nástroje

Vac sa dozviete zo spravodajstva Slovenskej televízie  TA3.

Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Padajú Vám noty z notového pultíka práve keď chcete písať poznámky do nôt ? Priznajme si, že je náročné udržať nervovú sústavu, keď sa Vám noto-vý list prehýba a neviete ho niekoľkonásobným naprávaním na notovom pultíku stabilizovať.

Radi by Ste  umiestnili na notový pultík, alebo notový stojan viac strán vedľa seba? Riešením by mohla byť rozmerná podložka PIANOPAD na ktorú umiestnite vedľa seba tri strany A4. Podložka PIANO-PAD je vyrobená z Acrylového mikrostatického priesvitného skla, alebo vo farebnom modrom-BLUEPAD prevedení, prípadne v červenom-REDPAD.   Viac sa dočítate   TU .

.

.

Ste majiteĺom starého klavíra a niečo Vám hovorí, tento klavír má určite vysokú hodnotu. Či máte pravdu vedia  znalci hudob ných nástrojov, ktorí vychádzajú z kvalitivnej triedy výrobcov klavírov. Aby Ste si urobili predstavu, zverejňujem tabulku kva-litatívnej triedy výrobcov klavírov, ktorých nástroje sa dodnes nachádzajú na Slovensku a v okolí.

Viac sa dočítate TU.

Dovozcovia starších (zánovných) pianín a klavírov ponúkajú značku  YAMAHA so slovami: "Toto je pravá YAMAHA ! Toto je YAMAHA zo západu ! Takúto YAMAHU u nás nekúpiš !"

Pýtate sa čo je toto blázinec ?  Nie je YAMAHA  ako  YAMAHA ? Viac sa dočítate TU.

.

Klasický akustický klavír  je strunový nástroj (chordofon) zaradený do skupiny úderných hudobných nástrojov.

Elektrické digitálne piano je elektrický nástroj (elektrofon) zaradený do skupiny čisto elektrických hudobných nástrojov.

Hudobný odborníci vedia, že klasický strunový klavír nikdy nenahradí  el. digitálne piano. Rovnako digitálne piano

nikdy nenahradí klasický strunový klavír.  Fyzikálne a tech-nicky sú tieto dva nástroje od základu odlišné.  Neveríte ?   Viac sa dočítate TU.

.

      Technické zmeny, zdokonalenia a nové patenty ktoré boli uvedené do života v klavíroch PETROF a Ant. Petrof sa ukazujú , ako kľúčové pre firmu Petrof. Konkurencia sa dnes opiera hlavne o výrobu z ktorej vychádza lacný produkt v nižšej kvali-tatívnej kategórii. Naopak PETROF investoval do vývoja z atraktvnil modelovú radu  pianín i klavírov a sebavedomo nastavil kva-litatívnu latku základných modelov pianín a klavírov tak vysoko, že konkurenciu predbieha o jednu celú kategóriu. PETROF využil vysokú odbornosť svojich majstrov vo výrobe a maximálne zúročil zákazkovú výrobu , pre najnáročnejších klientov z Európy i Sveta. Vďaka tomu vznikla nová exkluzívna rada pianín v kategórii Special Collection.

Inovovaná generácia klavírov má veľké úspechy nielen v Európe , ale v celom Svete. V roku 2016 vstúpila firma PETROF do exkluzívnej kategórie výrobcov najnovšou prémiovou značkou Ant.Petrof.  

A to nie je všetko. Firmu PETROF odborníci ocenili ako rodinnú firmu,ktorá je dnes jednou z mála v Európe generačne v rukách pôvodného mena svojho zakladateľa. Ocenili korektné a tradičné 155.ročné smerovanie firmy PETROF s množstvom inovácií a s dôrazom na špičkovú EU kvalitu svojich výrobkov.

      Mgr.Zuzanu Ceralovú Petrofovú, majiteľku a predstaviteľku piatej generácie slávnej rodiny Petrofových, zaradil prestížny biznisový magazín FORBES medzi 50 najvplyvnejších žien Českej republiky.

Firma PETROF získala ocenenia:

STŘÍBRNÝ LUKOSTŘELEC, ČESKÝ GOODWILL, ČESKÉ PODNIKATELSKÉ STŘÍBRO, CZECH SUPERBRANDS, CENA INOVACE 2016, EXPORTÉR ROKU, RODINNÁ FIRMA ROKU 2018, PODNIKATEĽSKÝ PROJEKT ROKU 2018

.

"Slávnu firmu Petrof zachránili sestry,prvé ženy v 150. ročnej histórii legendárneho vý-robcu klavírov". Aktuálny článok o firme PETROF pútavo napísala šéfredaktorka popu-lárnej spravodajskej redakcie Ženy v meste  Mgr.Miriam Zsilleova                       

                                             Celý  článok  TU

.

 Ten kto hral na starom pianíne BÁRTA, BECHSTEIN, BROŽ, DA-LIBOR, Hoffmann & Czerny, KAŠPAR, PETROF, RŐSLER, SHOLZE, atď. ,vždy bol prekvapený plne spektrálnym zvukom. Nádher-ný, mohutný plne farebný tón ktorý inšpiroval pred tým , ale i dnes po 100 rokoch k tomu, aby Ste si za pianíno sadli a čo-koľvek zahrali.  Pýtate sa prečo?

Na začiatku 20.storočia sa menšie pianíno ako 125 cm v pod-state nevyrábalo. Najčastejšia veľkosť starých pianín bola 130 , 135 cm a viac !! Z takého pianína bolo počuť celý orchester :-)

Vyzerá to tak, že na dĺžke strún, mohutnosti akustickej časti, respektíve na celkovej výške pianína záleží.  V tom prípade čím vyššie pianíno tým je zvuk krajší a dokonalejší ?? Odpoveď znie jednoznačné ÁNO !!     Viac sa dočítate TU.

.

Dôkazom veľkej obľúbenosti nástrojov PETROF vo Francúzsku bola mimoriadne pozitívna recenzia zameraná na najmenšie svetové klavíri. Najsledovanejší francúzsky hudobný magazín PIANISTE uverejnil výsledok testu.

         Klavír PETROF P 159 Bora získal najvyššie ocenenie :

  " PIANISTE Maestro " .

 „Tento krásny a spoľahlivý klavír uspokojí klaviristov všetkých úrovní, vďaka výbornému pohodlnému ovládaniu a pozo-ruhodnej zvukovej kvalite. Nástroj disponuje charakteris-tickým „Európskym“ zvukom ktorý dovoľuje krásnu expresi-vitu. Dôveru vzbudzuje výrobný proces ktorý je prísľubom k celkovej dlhej životnosti nástroja. Veľmi dobrá voľba z európskych nástrojov ! “.

Mimoriadne úspešný klavír P 159 Bora nájdete v "OBCHODE"  najvyhľadávanejšieho Slovenského autorizovaného predajcu PETROF  Atelier Piano.

Zo zákulisia môžeme prezradiť, že v krajine Galského kohúta, vo Francúzsku je veľký záujem o mimoriadne pestrú  modelovú radu pianín PETROF postavenú na konštrukciách s označením

P 118  a  P 125

.

Nová exkluzívna kategória nástrojov s označením Ant.Petrof 

vznikla v roku 2014  k výročiu 150. rokov odzaloženia fabriky.

ANT. PETROF 275 je vlajkovou loďou fabriky a zároveň prvým nástrojom tejto kategórie.      Viac sa dočítate  TU. 

                      

Ant. Petrof, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
YouTube, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Čo by ste poradili mladým hudobníkom, ktorý chcú byť tiež úspešný ?

Žiadny univerzálny recept neexistuje. Myslím, že úspech by nemal byť tým, o čo človek primárne usiluje.Je dôležité robiť veci s láskou, nasadením a s pravdivosťou. Veriť, že to čo robíte, má zmysel. Vaše počínanie bude robiť radosť nie len vám, ale i ostatným ľuďom. Úspech sa dostaví ako vedľajší produkt.

                                                            MATYÁŠ NOVÁK (nar.1998)  

Z denníka  iDNES.cz   sa pýtal redaktor Ladislav Pošmura.

Jitka Fowler Fraňková uznávaná česká klavírna umelkyňa a pro-fesorka  Konzervatória v Pardubiciach. V súčastnosti víceprezi-dentka občianského  združenia klavírnych pedagógov EPTA Česká republika (European Piano Teachers Association) a členka združenia  Petrof Art Family, absolvovala veľké klavírne turné po Číne spojené s majstrovskými kurzami, pri ktorých ju sprevádzal reprezentatívny koncertný klavír Ant.Petrof 275.  V rámci Majst-rovských kurzov sa p. Fraňková zamerala na klavírnu techniku                                                                ....     viac sa dočítate   TU

Jitka Fowler Fraňková, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
YouTube, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

BRATISLAVSKÝ KLAVÍRNY KARNEVAL na ktorom sa predstavili študenti Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF a tri originálne historické klavíry z 19.storočia :

1. Steinway model „D“        z r. 1868 „viktoriánsky“
2. Steinway model „D“       z r. 1883
3. Blűthner Jubiläum 234,  z r. 1902 

Tieto výnimočné klavíri prvýkrát pricestovali na Slovensko z neďalekého mesta Hainburg an der Donau, z reštaurátorskej klavírnej dielne majstra Philippa Schneidera.  Originálne nástroje umožnili poslucháčom počuť skladby presne v takej zvukovej podobe, v akej ju počuli návštevníci koncertných siení Bratislavy v priebehu 19. storočia.   V podaní 16-tich  študentov zazneli  diela významných európskych skladateľov, ktorých profesionálne umelecké pôsobenie, alebo životné väzby sú spojené s Bratislavou a jej blízkemu okoliu.  (Beethoven, Hummel, Liszt, Rubinstein, Brahms, Dohnányi, Clara Schumann, Tausig a Zichy).

Technická príprava a naladenie historických klavírov : 

Philipp Schneider (A)  a  Frederik Šulc (SK)

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

.

Firma Piano & Art Galerie uskutočnila klavírny koncert a prezentáciu šiestich koncertných klavírov svetových značiek. Viac sa dočítate  TU.

.

Nech by sa pomenovanie v názve zdalo byť akokoľvek honosným, dejiny mnohokrát obhájili kráľovský titul, ktorý klavíru medzi hudobnými nástrojmi skutočne prináleží. Napriek vznešenému pôvodu bol tento mohutný nástroj hybridnou a neustále sa zdokonaľujúcou fúziou svojich predchodcov, ktorých nájdeme už v do-bách antických.

Peter MOTYČKA - Hudobný časopis HUDBA

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

PETROF  P 173  Breeze  Rococo 

Originálny,štýlový klavír z modelovej rady STYLE COLLECTION značky PETROF, ktorý je vyrábaný v dizajnovom štýle Rokoko v saténovej bielej farbe bohato zdobený. Krása a výnimočnosť klavíra nám pripomína  koniec 18. storočia neskoršie obdobie Baroka trvajúce až do konca 19. storočia, kedy Európu uchvátila éra slohového štýlu Rokoko. Výnimočnosť tohto štýlu bola viditeľná všade, v maliarstve, sochárstve i v architektúre.  Elegantné ornamenty Rokaj, rocaille, v štuku a zlate, vo forme fresiek a motívov popínavých rastlín, hravosť, ornamentika, frivolná elegancia, luxus, zdôrazňovanie erotických motívov, galan-tnosť a všestranná uvoľnenosť, atď. .    

Ako dodávatelia tohto výnimočného klavíra veríme, že v interiéry Kaštieľa na Orave, bude klavír od začiatku októbra 2018 nie len stre-dobodom pozornosti, ale hlavne  reprezentatívnym koncertným

klavírom :-)     

                         VIVAT MUSICA !

.

Kto má talent na hudbu, zďaleka nemá ešte nič vyhrané, pretože talent tvorí približne iba 10 percent z toho, ako sa nám bude v hre na hudobný nástroj dariť. Zvyšných 90 percent závisí od našej usilovnosti.
                       Eva Suchánková                                      Foto: Bigstock

Ako motivovať deti k hre na hudobný nástroj? Svoju energiu by ste mali sústrediť hlavne na pozitívnu motiváciu. Dávajte si pozor na nepremyslenú  a nevhodnú motiváciu.    Celý článok  TU

Nie jeden rodič ma za sebou úsmevnú panelákovú skúsenosť  so susedmi, kedy Vaše dieťa začínalo s hrou na klavíri a Vaši susedia Vám zúfalo vyťukávali na radiátory prípadne metlou do stropu. O pár rokov sa všetko otočilo. Z Vášho dieťaťa sa vykľul hudobný talent. Za klavírom trávi viac času než z okolitým svetom a z nervóznych susedov sa stali verní poslucháči. Trafil som do čierneho? Máte doma mladého talentovaného klaviristu, pre ktorého by Ste nutne potrebovali skvelé značkové pianíno?

Atelier Piano, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Príďte k nám!  Podporíme Vás ! Spoločne nazrieme do ponuky pianín z výrobne PETROF aby Ste si vybrali pianíno veľkostne a kvalitou podľa Vašich predstáv.  Vybrané pianíno nielen že dostanete s našou mimoriadnou cenou, ale pianíno Vám  technicky pripraví najlepší technik a zvuk upraví najlepší intonér  firmy PETROF.  Atelier Piano sa Vám s radosťou postará o ladenie a údržbu pianína. Pripojíme sa k Vám! Podporíme Váš talent k Vašej maximálnej spokojnosti !    

Čo vy na to ??  

.

Životnosť klavíra a pianína je z veľkej časti závislá na tom, ako sa s nástrojom zaobchá-dza a v akom stave sa udržu-je. Veľa vonkajších vplyvov, ktoré sa prejavujú nebadane a nevenujeme im dostatočnú pozornosť, vedú k čiastočné-mu, niekedy až k úplnému znehodnoteniu hudobného nástroja. Asi takto to vidia te-oretici. A ako je to v praxi ?

             Viac sa dočítate  TU.

.

Častý návštevník prízemných rodinných domov ale i školských zariadení. Z vlastnej skúsenosti viem, že pokiaľ Vás myš navštívi  a zbadá, že máte pianíno, veľmi sa poteší. Prečo tomu je tak, keď myš nie je žiadny muzikant ?!      Viac sa dočítate  TU

.

Aký je hudobný nástroj klavír ? Prečo mnohých inšpiroval k tomu, aby sa stal ich celoživotnou náplňou ? Z čoho sa klavír skladá ? Je medzi klavírmi rozdiel ? Ako znel klavír v minulom storočí ? Je množstvo otázok, ktoré zostanú  nezodpovedané, pokiaľ o nich s deťmi nediskutujete.

Klavírny pedagóg pani Tatiana Volárová  zhmotnila svoju vnútornú túžbu, ukázať svojim žiakom  klavír tak, ako ho nikdy nevideli a nepo-čuli. Vďaka nadšeniu pani Volárovej navštívili  mladí hudobníci zo Slo-venska klavírnu majstrovskú dielňu v Rakúskom meste Hainburg n. Do-nau. Návšteva mala taký úspech, že do Rakúska sa vrátili ešte raz. Tento počin pani Volárovej je natoľko inšpiratívny, že som ju požiadal, aby nám svoje vnutknutie  a pocity  opísala  : )          Viac sa dočítate  TU.

Piano & Art Galerie - Ladiči

.

1/1

1/1

.

Pani Lívia Laifrová Gaye pochádza z Bratislavy, jej otecko bol z Karlových Varů. Hudobnú vedu vyštudovala v parížskej Sorbone. Vydala sa za Senegalca, svoj život spojila s klavírnou hrou a západnou Afrikou.

V rezidenčnej časti Dakaru si pani Lívia otvorila klavírnu školu prvú

svojho druhu v tejto časti Afriky.  Vyučovacím nástrojom budú klavíri značky PETROF.                      Viac sa dočítate  TU. 

.

Vďaka Vám sme v  Mapách Google  dosiahli    

                N O V Ý    R E K O R D  !  

 25.02.2020

________________________

Slovenský autorizovaný predajca PETROF -Atelier Piano s reš-pektom a s úctou Vám - našim zákazníkom a priaznivcom      Ď A K U J E  ! ! !   Rovnako ďakujeme za Vašu   RECENZIU našej firmy !

YouTube
 

PETROF oslávil so svetom svoje 155. narodeniny

 Pred 155 rokmi postavil Antonín Petrof svoj prvý klavír. Od toho času sa veľa zmenilo. Firma sa obchodne rozrástla pričom dnes predáva svoje nástroje do väčšinovej časti sveta. Pri príležitosti 155. výročia založenia firmy PETROF sa konalo veľkolepé stretnutie obchodných partnerov z 50 krajín sveta, majitelia hudobných asociácií, muzikanti i novinári. Dvojdňový bohatý program s pestrým kultúrnym programom, sériami odborných prednášok týkajúcich sa produktových noviniek, výzkumu, vývoja a obchodno-marketingovej stratégie firmy.

V rámci kultúrneho programu si hostia vypočuli skvelú hudbu od členov Art.Family. Vystúpil Matyáš Novák, Jitka Fowler Franková, alebo swingový mág Jan Smigmator.  

Ku krásnemu 155. výročiu PETROF vznikli tri jubilejné nástroje v limitovanej sérii, ktoré si môžete objednať a vlastniť.  Prvým z nich je pianino Tiger Wood, ktoré je očarujúce práve vďaka charakteristickým vlastnostiam dyhy z tigrieho dreva, ktoré svojou štruktúrou pripomína plamene ohňa. 

Pianíno PETROF Tiger wood bude vyrábané v limitovanom počte 155 kusov vďaka čomu sa stáva zbierkovým pianínom. Pokiaľ by Vás toto originálne pianíno zaujalo, chceli by Ste si ho vyskúšať prípadne vlastniť príďte k nám do Atelier Piano v Spišskej Novej Vsi.  Máte jedinečnú možnosť vlastniť výnimočné  pianíno z LIMITED EDITION firmy PETROF . 

Druhým výročným pianinom je Walnut Root vyrobený  s vloženou dyhou orechového dreva . Volba vyrobiť pianino s kombináciou orechového dre-va nebola náhodná. Orech je v našich zemepisných šírkach tradičným stromom a vďaka tomu bol často využívaný našimi predkami. Úcta  k tradí-cii a predkom je pre PETROF zásadná. Pokiaľ by Vás toto originálne pianíno zaujalo a chceli by Ste ho vlastniť, oslovte nás :-)

Tretím exkluzívnym nástrojom je klavír Stingray. Nástroj je unikátny v podstate vo všetkom. Dizajn klavíra STINGRAY napodobňuje ladný pohyb Raji, ktorý sa veľmi podobá letu vtáka. Prsné plutvy Raji sú často označované ako "Krídla" ,rovnako, ako sú synonymom označované klavíri.

Originálnemu dizajnu dominuje špecifický tvar nôh klavíra, do ktorých bola vložená zafarbená koža morskej Raji. Mimoriadnou zvláštnosťou kože Raji je jej neuveriteľná tvrdosť a odolnosť, pritom na dotyk vás prekvapí mimoriadnou jemnosťou. Povrch kože pripomína malé gorálky, ktoré ako keby jednu vedľa druhej vyskladala sama príroda.  Každá Raja má jedinečnú chrbtovú plutvu v tvare diamantu-rovnako unikátnu akým je otlačok prstu majstra, ktorý zodpovedal za výrobu tohoto svetovo originálneho nástroja. 

Jedinečná je povrchová úprava klavíra Stingray, ktorá pripomína farbu kapučína alebo morského piesku, v ktorom Raje trávia najviac času. Z vnútra nástroja  prekvapí kontrasne pôsobiaca farba mimoriadne svetlej  rezonančnej dosky  a farebne upravená dyha TAMO, ktorá je využívaná hlavne na zadné dosky gitár. Žiadnemu oku neuniknú detaily minimalistického dizajnu,  jedinečného tvaru notového pultíka, bočných uší, veka kláves a jeho tvarované hrany. Originalitou je  metalizovaná farba liatiny klavíra so zákazkovo vyrobenými skrutkami. V každej skrutke je zapustená koža spoločne s miniatúrou morskej ryby RAJA. Všetko je bezpečne zaliate v miazge. Ku každému klavíru Stingray je vyrobená  klavírová lavica s unikátnymi detailami kože Raji. 

Výnimočný zákazkovo vyrábaný klavír, ktorý môžete vlastniť !   Oslovte nás :-)

155.narodeniny PETROF

Inspirací ze dna moří,

byl starodávný paryb druh,

jeho otisk náš nový klenot tvoří,

tak nalaď na něj i svůj sluch.

 

Autor :  Tomáš Martínek, konštruktér

Oslava 155. narodenín firmy PETROF začala v nedeľu 7. apríla v popoludňajších hodinách slávnostným uvítaním hostí z 50 krajín sveta prezidentkou spoločnosti Zuzanou Ceralovou Petrofovou. Nasledovala prednáška o výskume, inováciách a technických novinkách. Po prednáške boli pre hostí pripravené rôzne oddelenia  umiestnené v celom priestore PETROF Gallery . Na jednotlivých stanovištiach sa predvádzali novinky akým boli jubilejné nástroje Walnut Root, Tiger Wood a klavír Stingray, ktorý bol vďaka svojej výnimočnosti stredobodom pozornosti. Nechýbalo zoznámenie so systé-mom Pianoteq, ktorý umožňuje získať fyzikálne modulovaný virtuálny nástroj PETROF. 

V sále s klavírami boli predvedené nástroje Ant. Petrof, ktoré návštevníkom predstavil vynikajúci český klavírny virtuóz, člen volného združenia umelcov PETROF Art Family Ivo Kahánek. Hostia si mohli osobne vyskúšať nový elektronický systém AdSilent, vďaka ktorému je možné hrať na klavíri bez rušenia okolia, pretože zvuk je počuteľný iba v slúchadlách.

Večer bol zakončený koncertom členmi PETROF Art Family Matyášom Novákom a Jitkou Fowler Fraňkovou. Na záver koncertu  zaznelo dielo  B. Sme-tany - Vltava, v úprave pre štyri ruky.

V pondelok ráno čakala hostí prehliadka výroby klavírov a pianín PETROF, ako sa hovorí od A po Z, od prvého spracovania dreva až po záverečnú prácu ladiča. Hosťom bola taktiež predvedená bez odrazová komora v ktorej prebiehajú akustické merania s cieľom dosiahnuť dokonalú zvukovú kvality nástrojov.Nechýbala ani exkurzia Múzea PETROF, kde si návštevníci prehliadli historické exponáty a boli bližšie oboznámený s históriou rodiny PETROF. Po obede nasledovala prednáška o marketingovej stratégii firmy.

Večerný program sa niesol na vlnách swingu prostredníctvom koncertu Jana Smigmatora, ďalšieho člena PETROF Art Family, ktorého hostia ocenili búrlivým potleskom. Večer vystúpil  i Thomas Záruba, francúzsky klavirista s českými koreňmi, ktorý je taktiež členom PETROF Art Family a ktorého vystúpenie bolo ocenené búrlivým potleskom.

Oslavy 155.výročia založenia firmy PETROF budú pokračovať do konca roku 2019. V mesiaci júl prebehne oslava so zamestnancami firmy a so širokou verejnosťou v septembri, kedy je naplánovaný Deň otvorených dverí. 

Oslava 155. narodenín PETROF
Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo,výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio

Ďakujeme firme PETROF za pozvánku na oslavu svojich narodenín, za nezabudnuteľné kontinentálne stretnutie obchodných partnerov PETROF s bohatým, reprezentatívnym a profesionálne zvládnutým programom  :-)  

1/31

Deň otvorených dverí v rámci 155. výročia založenia PETROF

155.výročie -deň otvorených dverí
Video 155.narodeniny PETROF
155.výročie -deň otvorených dverí
Video 155.narodeniny PETROF

Múzeum PETROF - inšpirujúca 155.ročná história značky PETROF

             Pred 155. rokmi  firmu založil Antonín Petrof, bolo to presne v roku v 1864, ......... hovorí riaditeľka múzea Ivana Petrofová:

Klavíry se značkou Petrof znají hudebníci po celém světě. Od roku 1864, kdy dílnu Antonína Petrofa na hradeckém Velkém náměstí opustil první klavír, se jich stovky tisíc dostaly do 70 zemí světa. Tehdejší truhlářská dílna se rozrostla na továrnu, která nakonec proslavila i Hradec Králové. Výroba klavírů přečkala obě dvě světové války, období socialismu i 90. léta 20. století. Historii výroby připomíná v areálu továrny malé muzeum, v němž však najdete opravdové skvosty a unikáty. Řada nástrojů se vyráběla na zakázku, a tak jen nabídka notových pultíků je ukázkou skvělé řezbářské práce. 

             Mezi dvacítkou nástrojů, od harmonií, přes piana, koncertní křídla a pianobar je například klavír z roku 1882, který vyrobil bratr zakladatele firmy Josef Petrof. Nástroj nese jeho jméno - Josef se totiž nejprve vrhl do podnikání sám, otevřel si dílnu v Kuklenách a nakonec vyrobil kolem deseti pian. Do dalšího podnikání se potom spojil s bratrem Antonínem. Z oněch deseti pian zůstalo tohle jediné v České republice. 

Další raritou je například piano na elektromotor z roku 1929, odborně zvané Pianola. Tenhle mohutný hrací stroj má ve výbavě i „děrné štítky“, metrový pás stačí správně založit, spustit správné páčky a pianola hraje sama. 

Muzeum hodlá expozici dál rozšiřovat o další kusy týkající se historie továrny a rodiny Petrofů. V depozitářích firmy jsou i nástroje mnohem starší, než jsou ty nyní vystavené. Zatím ale čekají na renovaci. Některé z vystavovaných nástrojů firma Petrof koupila zpět od jejich majitelů a pečlivě je renovovala.

              Muzeum je v prostorách bývalé dřevovýroby ve výrobním areálu PETROF  v ulici Na Brně.   Čo povedali návštevníci sa dočítate  TU

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

Múzeum Petrof-Hradec Králové

              Firmu PETROF od svojho vzniku do dnešných dní  zastihli i veľmi ťažké – krízové obdobia, ktoré musela prekonať. Hovorí Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová  - Prezidentka a jednateľka spoločnosti PETROF :

 

              Tou největší krizí bylo znárodnění v roce 1948. Rodina najednou přišla o všechno.  Ze dne na den jsme se stali třídními nepřáteli. Tři tehdejší majitele Petrofu, což byl můj děda a dva jeho bratranci, naložili do kárky a lidé si na ně měli jít plivnout, tlumočí vyprávění svého dědy.

Někteří si skutečně plivli. Dědeček skončil jako kopáč, později jako archivář. Babička jako hajzlbába na záchodcích na nádraží, kde prodávala za padesát haléřů toaletní papír. Chodily tam za ní její kamarádky, dámy v kožiších.

Rodina Petrofů pak desítky let nesměla do továrny vstoupit. Její členové se tam dostali až po převratu v roce 1989. Tehdy se část rodiny dohodla na privatizaci podniku.

              V roce 2004 přišla další krize. Zcela vážně hrozilo, že nepřežijeme, říká Zuzana Ceralová Petrofová. Američané, na které se podnik převážně orientoval, přestali nakupovat hudební nástroje, a Petrof se dostal do finančních potíží.Převzala jsem 77 procent podílu na sebe, abych měla majoritu a mohla vyjednávat s bankami, věřiteli, s odbory. Musela jsem si do vedení vzít nové lidi, kterým jsem věřila, a musela jsem začít i s uzavíráním pobočných závodů, které nevydělávaly. Hlavní výrobu jsme přesunuli sem do Hradce, aby se zachránil aspoň ten,vzpomíná Zuzana Ceralová Petrofová. Propustila stovky lidí.

Celý ten rok byl opravdu náročný, člověk do toho skočil rovnýma nohama, bez zkušeností, každou hodinu se všechno měnilo, celé to byl velký risk, ale já si říkala, že to za to stojí. Šla jsem do toho s tím, že chci obhájit jméno Petrofů, rodinu. Spousta lidí nevěřila, že to vyjde, já ano. Musela jsem.

 

           V roku 2009 bola firma PETROF v strate 137 miliónov CZK.O dva roky neskôr dosiahli tržby 213 miliónov CZK a zisk 27,6 miliónov CZK. Dnes stabilne firma predáva v 60 krajinách sveta, pričom zahraničný export tvorí neuveriteľných 94% z celkovej výroby !   Najväčší odberatelia sú v Rusku, Japonsku, Austrálii, Ázii  s ročným obratom viac ako 220 miliónov CZK.

Mgr.Zuzanu Ceralovú Petrofovú, majiteľku a predstaviteľku piatej generácie slávnej rodiny Petrofových, zaradil prestížny biznisový magazín FORBES medzi 50 najvplyvnejších žien Českej republiky.

 

Neopakovateľné stretnutie.

Dva majestáty,  dva svety,  dve majstrovské diela,   jedno pódium . 

Dvaja reprezentanti dokonalosti, luxusu a originality. Sú rozdielni, ale spája ich výnimočnosť, maximálna detailnosť, cieľový zákaz-ník a tradícia výroby. 

                                               PETROF Stingray   a   Rolls Royce Phantom                      Viac sa dočítate   TU

 

Akej kvality je Váš klavír ?

              Na prelome 20./21. storočia zaniklo viacero výrobcov klavírov, hlavne v povojnovom a krízovom období. Obmedzenie výroby v čase vojny a zložitosť následnej situácie na trhu viedlo k zániku niektorých značiek. V okolí Bratislavy, južných Čiech a hlavne v okolí Viedne, sa nachádzali desiatky fabrík výrobcov klavírov. Dnes ich zostala už len hŕstka. Preto nie je ľahké znalecky určiť hodnotu týchto starších, nástrojov. V uvedenom zozname sú hlavne výrobcovia nástrojov, ktorí sa dnes nachádzajú na Slovensku a v okolí.

PETROF P 173  Breeze  Rococo 

Originálny, štýlový klavír z modelovej rady STYLE COLLECTION značky PETROF, ktorý je vyrábaný v dizajnovom štýle Rokoko v saténovej bielej farbe bohato zdobený. Krása a výnimočnosť klavíra nám pripomína neskoršie obdobie Baroka koniec 18.storočia trvajúca až do konca 19. storočia, kedy Európu uchvátila  éra slohového štýlu Rokoko. Výnimočnosť tohoto štýlu bola viditeľná všade. V maliarstve , sochárstve i v architektúre.  Elegantné ornamenty Rokaj, rocaille, v štuku a zlate, vo forme fresiek a motívov popínavých rastlín, hravosť, ornamentika, frivolná elegancia, luxus, zdôrazňovanie erotických motívov, galantnosť a všestranná uvoľnenosť, atď. .    Ako dodávatelia tohoto výnimočného klavíra veríme, že v interiéry Kaštieľa v Dolnom Kubíne, bude klavír od začiatku októbra 2018 nie len stredobodom pozornosti, ale hlavne  reprezentatívnym koncertným nástrojom.        VIVAT MUSICA !

 

           V poslednom desaťročí zaplavili svetový trh nové lacné pianína a klavíre z čínskej, indonézskej a taiwanskej výroby s názvami neznámych, ale i bývalých zvučných mien výrobcov klavírov. Horlivá diskusia odborníkov o kvalite týchto nástrojov, ich záručnej dobe, kvalite tónu a v neposlednom rade o celkovej životnosti nástrojov, má svoje opodstatnenie. Na svetový trh sa každoročne umiestnia ázijské nástroje so zarážajúcim rozdielom v kvalite a cene. Tento rozdiel vedie k zníženiu celkovej úžitkovej hodnote a životnosti, čím následne trpí konečný zákazník – muzikant. Tlak verejnosti so žiadosťou o odborné zaradenie ázijských nástrojov do kvalitatívnej triedy je veľký. Z tohto dôvodu Európske klavírne spolky cez svojich vybraných členov, (servisných ladičov a technikov) štatisticky vyhodnocujú kvalitu ázijských pianín a klavírov. Podrobne sú sledovaní i výrobcovia 1. triedy, ktorí vyrábajú svoje nástroje v čínskych, indonézskych a taiwanských pobočkách. Až po niekoľkých rokoch používania, hrania a práce na týchto nástrojoch, bude možné hodnotiť a štatisticky zaradiť do kvalitatívnej triedy.

 

            Kupujete pianíno, alebo klavír a chcete vedieť krajinu pôvodu , kde bol hudobný nástroj vyrobený?  Ako si overíte či nekupujete falzifikát originálu? Ako zistíte, či Vás obchodník neklame?

Podľa EU smernice každý výrobok musí niesť jednotnú značku  Made in ..., alebo v slovenčine  Vyrobené v...  Pôvod výrobku sa musí dať zistiť pri každej kúpenej veci v rámci EÚ.

Výrobca uvádza pôvod tovaru  výrazným označením priamo na obale. Výrobca vydáva ku každému výrobku originálne doklady, ktoré musíte dostať spoločne s dokladmi vystavené predajcom. Ďalšou možnosťou ako si overiť výrobok je označenie vo vnútri pianína i na zadnej strane pianína kde je štandardne uvedený pôvod výrobku. V klavíry je uvedený pôvod výrobku na liatine pri ladiacich kolíkoch, alebo na rezonančnej doske spoločne so znakom výrobcu. 

 

ZÁKON o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  437/2013 Z.z s účinnosťou od 1. februára 2014

                        

§ 5  Zákaz klamania spotrebiteľa


(1) Výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ nesmú klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach.


(2) Za klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie takých výrobkov s cieľom ponuky alebo predaja.

 

Aká  YAMAHA sa predáva na Slovensku ?

Značka YAMAHA vyrába pianína a klavíri pre začínajúcich muzikantov v najlacnejšej  kategórii až po najdrahšiu koncertnú kategóriu. Tento systém majú i EU výrobcovia klavírov, ale pokiaľ  niektorí z výrobcov  vyrába niekoľko kvalitativných tried  pianín a klavírov, prehľadne ich rozdelí do niekoľ-kých samostatných značiek.  YAMAHA vyrába všetky kvalitatívne kategórie pianín a klavírov pod jednotným názvom YAMAHA,  čo je pre mnohých muzikantov hotový hlavolam. Prečo ?

YAMAHA vyrába pianína a klavíri na niekoľkých kontinentoch Sveta v rôznych štátoch a mestách v rozdielnej triede, kategórii a cene. Z plejády výrobní, ktoré sa menia uvediem napr. :

 • Hamamatsu,   Japonsko

 • Thomaston,    Georgie

 • South Haven,  Michigan

 • Jakarta,           Indonézia

 • Hangzhou,      Čína

 • Taoyuan,        Taiwan

V dôsledku toho existuje množstvo výrobných poradových čísiel, ktoré nájdete v pianinách a klavíroch zn. YAMAHA. Neviete sa z orientovať, kde bol vyrobený klavír, alebo pianíno, ktoré si práve prezeráte od zn. YAMAHA ? Opýtajte sa predajcu, pretože z ľahkosťou sa môže stať, že výrobné číslo a označenie je úplne iné než napr.:


Pokiaľ sériové číslo začína  "T" ,  (napr. T294877)   klavír bol vyrobený    v  Thomaston,     Georgie  (USA)
Pokiaľ sériové číslo začína  "U" , (napr. U186000)   klavír bol  vyrobený   v  South Haven,  Michigan (USA) 
Pokiaľ sériové číslo začína  "H" , ( napr. H0105429) klavír bol vyrobený   v  Hangzhou,      Čína 
Pokiaľ sériové číslo začína "YT", ( napr. YT285000) klavír bol vyrobený   v  Taoyuan,         Taiwan

Pokiaľ sériové číslo začína  "J" ,  (napr. J2942840)   klavír bol  vyrobený   v  Jakarte            Indonézii  

 

Sériové čísla pianín a klavírov YAMAHA , ktoré na začiatku nemajú  žiadne písmeno a samozrejme nástroje sú viditeľne označené Made in Japan, prí-padne s podtitulkom Hamamatsu Japan, tieto pianína a klavíri boli vyrobené  v Japonskom meste Hamamatsu . Ako jediná výrobňa klavírov je Japonská  YAMAHA  zaradená do EU zoznamu výrobcov   1. kvalitatívnej triedy. Ostatné výrobne YAMAHA z vyššie uvedeného zoznamu do dnešného dňa neboli  do  EU tabuliek  kvalitatívnej triedy zaradené.

Východné európske krajiny zásobila YAMAHA  najlacnejšími  pianínami a klavírami vyrábanými  v Indonézii. Vďaka tomu sa najdiskutovanejšou ka-tegóriou pianín YAMAHA  v  EU stal  cenovo najdostupnejší  Indonézsky výrobok   „b series“  (b1, b2, b3) a cenovo najdostupnejší  klavír pod označe-ním GB1. Mnohým diskutujúcim muzikantom na internete je dnes jasné že YAMAHA vyrába pianína a klavíri  účelovo, smeruje kvalitu a cenu priamo na potreby koncového zákazníka, preto  Vám radíme  vopred. Dôkladne preštudovať celkovú ponuku pianín a klavírov značky YAMAHA.  Predajca by Vám mal dopodrobna vysvetliť,  aká séria pianín , alebo klavírov bude spĺňať vaše požiadavky.  Zahrajte si, vyskúšajte  a porovnajte rovnaké, prí-padne veľkostne podobné pianína a klavíri z rôznych sérií. Okamžite zistíte že je :

Podstatný rozdiel  v kvalite,  zvuku  a cene  je vo všetkých sériách !

Pianína – Upright Piano                              Klavír – Grand Piano

b       series                                                      CX Series

YUS  Series                                                       G Series

SU    Series                                                       Premium Piano

U     Series                                                        CF Series

P      Series                                                        SX Series

M    Series

Pokiaľ sa spoľahnete na nezaškoleného predavača hudobných nástrojov zn. YAMAHA a stotožníte sa s najlacnejšou  Indonézskou, Taiwan  prípadne Čínskou vyrábanou sériou pianín a klavírov YAMAHA , môžete byť nemilo prekvapený a pritom úplne zbytočne.  Nie všetko cenovo dostupné od YAMAHA je vhodné  pre školy, konzervatóriá, alebo pre koncertné pódiové účely. Je vo Vašom záujme naštudovať si celkovú výrobnú ponuku klavírov a pianín zn. YAMAHA. Veľkým pomocníkom môže byť pre Vás Internet. Prečo? 

YAMAHA prešla na ostatných kontinentoch veľkým sýtom vďaka muzikantom, ktorý sa so svojou skúsenosťou vo výbere a kúpou klavíra, pianína po-delili s verejnosťou.  Nie div, veď skúsená YAMAHA maximálne využíva celosvetovú masívnu marketingovú reklamu, s ktorou ide verejnosti až pod kožu. Aby si slovenský muzikant overil propagovanú kvalitu, pritom sa zoznámil zo sériami vyrábaných pianín a klavírov YAMAHA, na to má slúžiť reprezentatívna predajňa. Ale tu na Slovensku nenájdete. Jedna z možností, ako získať informácie je, lišiacky využiť skúsenosti iných, čím získate dôležitý čas na správny výber . Pokiaľ chcete, opýtajte sa na umeleckých školách , konzervatóriách, vysokých školách, kde sú hudobné nástroje denne zaťažené na maximum, aké skúsenosti majú s pianínom, alebo klavírom, ktorý si pred časom kúpili od YAMAHA a napríklad, či by si opäť kúpili pia-nino prípadne klavír z tej istej ''series''. Každý klavirista vie, že klavír i pianíno časom dozrieva. Inak hrá nový nástroj, inak hrá trojročný, desaťročný. Mení sa chod mechaniky, zmení i celkový zvuk -  tón klavíra. Máte možnosť osloviť slovenských klavírnych technikov a ladičov ktorí majú bohatú 

skúsenosť s klavírmi a pianínami s ktorými YAMAHA vstúpila na slovenský trh. Poraďte sa, skúšajte, až potom získate klavír alebo pianíno, presne podľa svojich hráčskych požiadaviek a predstáv.

                       Gigantická firma YAMAHA sa orientuje v mnohých oblastiach a výrobných rezortoch. Je spolumajiteľom, alebo vlastníkom niekoľkých svetových firiem z rôznym technickým zameraním a to nie len z hudobných nástrojov.  Nie jeden muzikant je prekvapený, že rovnaké logo YAMAHA ktoré má na svojom hudobnom nástroji  nájde i na výrobku, na ktorom by to nikdy nečakal. Z histórie firmy YAMAHA sa dočítate, že je to skúsený výrobca a obchodník, ktorí si získal svetový rešpekt. Takýchto nadnárodných gigantov je na svete viacero. Oproti tomu sú tu tradičný malí EU výrob-covia klavírov a pianín, ktorí sa od svojho založenia venujú iba výrobe klavírov a pianín. Sú to nekomerční špecialisti, EU značky, na ktorých sa hrá v najprestížnejších koncertných sálach sveta. Je len na Vás ku ktorej filozofii a tradícii značky sa prikloníte. Každá značka - výrobcovia klavírov v prvej kvalitatívnej triede  ponúkajú niečo čím sú výnimočný, jedinečný s vlastným zvukom a pocitom z hry, s mnohými originálnymi technický-mi inováciami a patentami. A preto sú tu, väčšina viac ako 100 rokov !!

Mnohí hudobníci dnes vedia, že gigant YAMAHA sa opäť rozšíril. YAMAHA sa stala väčšinovým majiteľom rakúskej výrobne klavírov Bösendorfer. 

Viac sa dočítate na web stránkach  yamaha.com , alebo  usa.yamaha.com

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina
 
YouTube

Medzinárodný hudobný festival "Levočské Babie Leto" (LBL)

           je každoročnou oslavou svetovej klasickej hudby a hudobníkov. LBL je vysoko kvalitný, medzinárodný  hudobný a umelecký festival v regióne Spiš, ktorý sa koná v Levoči vždy v septembri prípadne v októbri v čase, kedy príroda je v krásnom období Babieho leta. Zakladateľmi a aktívnymi organizátormi podujatia sú manželia z Anglicka Naďa Büchlerová Conway, MBE, ktorá vyrastala v Tatrách, má slovenskú aj britskú národnosť a je významnou osobnosťou v Spojenom kráľovstve a jej manžel Dr. David Conway, ktorý je medzinárodným britským konzultantom, hudobným historikom a predsedom britskej opernej spoločnosti HGO. Výnimočnosť hudobného festivalu LBL je zámer, popri známych hudobných dielach  predstaviť poslucháčovi viac menej i originálne, do teraz nezverejnené diela, premiéry.

Vďaka manželom Conway  na festivale predviedli svoje umenie Slovenská filharmónia Košice, sólový interpreti zvučných mien zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Anglicka, Francúzska, Rakúska, Ukrajiny, Ruska, Holandska, J. Afriky, rôzne hudobné zoskupenia, duá, triá, kvartetá a malé orchestri.  Je to hlavne vďaka rodinnej atmosfére, ktorú sa organizátori festivalu manželia Conway snažia pre učinkujúcich  umelcov vytvoriť. Poniektorí umelci prichádzajú navštíviť Levoču i región Spiš so svojimi rodinami. Uvoľnenosť a prirodzenosť umelcov je počas celého festivalu úžasná. Je vidieť a cítiť, že umelci počas festivalu nie len podávajú špičkové výkony, ale i relaxujú.  Na takúto atmosféru sa nezabúda. Mnohí sa radi vracajú na tento festival a otvorene priznávajú "Netušili sme, aké je krásne Slovensko a samozrejme región Spiš ". 

         Sme veľmi radi, že od začiatku festivalu LBL Levoča sme jeho súčasťou v príprave a ladení koncertného klavíra. Ako zaujímavosť môžem uviesť, že pre potreby festivalu LBL Levoča manželia Conway do dnes  prenajali tri klavíri zvučných značiek Steinway & Sons , Blüthner a Bösendorfer.   

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

Levočské Babie Leto 2016

Levočské Babie Leto 2016

Atelier Piano

LBL 2016

LBL 2016

Atelier Piano

Nadia Conway

Nadia Conway

Atelier Piano

Jozef Lupták

Jozef Lupták

Atelier Piano

David Conway

David Conway

Atelier Piano

Boris Lenko

Boris Lenko

Atelier Piano

Kaštiel v Hermanovciach

Kaštiel v Hermanovciach

Atelier Piano

Jozef Lupták (violončelo) (SR) / Kr

Jozef Lupták (violončelo) (SR) / Kr

Atelier Piano

Jozef Lupták (violončelo) (SR) / Kr

Jozef Lupták (violončelo) (SR) / Kr

Atelier Piano

Krisztian Gergye (tanec) (Mad’arsko

Krisztian Gergye (tanec) (Mad’arsko

Atelier Piano

LBL 2015

LBL 2015

Atelier Piano

V kaštialy PECZY v Hermanovciach

V kaštialy PECZY v Hermanovciach

Atelier Piano

Štátna Slovenská Filharmónia Košice

Štátna Slovenská Filharmónia Košice

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

LBL Levoča

LBL Levoča

Atelier Piano

 

Aký je rozdiel medzi klasickým akustickým klavírom a elektrickým digitálnym pianom?

              Pozrime sa do odbornej literatúry. Zistíme , že vznik , vývoj a využitie týchto dvoch odlišných nástrojov delí  dve storočia. Klasický akustický

klavír zaznamenal najväčší rozmach v období Baroka v 18 storočí, pričom technicky zdokonalený sa vyrába do dnes. Elektrické digitálne piano vznik-lo v 20 storočí.

 • Klasický akustický klavír (piano) je strunový nástroj (chordofon) zaradený do skupiny úderných hudobných nástrojov. Na úderných hudobných nástrojoch sa struny nástroja rozochvievajú priamym úderom na strunu (cimbál), alebo kladivkovou mechanikou (klavír,pianíno). Do skupiny úderných hudobných nástrojov patria:  harpsichord, čembalocimbál, klavír a pianíno. Dlhoročným zdokonaľovaním hráčskej techniky na klavíri, pianine sa hráč učí ovládať kladivkovú mechaniku a úder kladivka do strún tak , aby dokázal tvoriť a modulovať tón na strune nástroja. Dokonalou hráčskou technikov mení hráč dynamiku a farbu tónu priamo na strune. Za pomoci pedalizačného systému, ktorý sa ovláda v niekoľkých polohách vyspelý hráč dokáže zahrať na jednej strune niekoľko odlišných podfarbených tónov. Technická, zvuková originálnosť, všestrannosť a univerzálnosť úderného strunového  hudobného nástroja vyniesla klavír v obľúbenosti na  prvé miesto s pomedzi všetkých hudobných nástrojov v dvoj storočnej histórii. 

 • Elektrické digitálne piano je elektrický nástroj (elektrofon) zaradený do skupiny čisto elektrických hudobných nástrojov. Spoločným znakom elektrofonov je premena elektrických kmitov na kmity akustické (zvukové). Elektrický signál sa spracuje cez frekvenčné filtre a mnohé ďalšie obvody. Upravená elektrická energia sa spätne mení na akustickú a za pomoci zosilovačov sa vysiela do priestoru. Čisto elektrické nástroje fungujú na analógovom, digitálnom , alebo hybridnom princípe ktorý spája analogový s digitálnym. Digitálny  vytvorený zvuk sa vytvára v číselnej podobe -  0 a 1, matematicky číselne (0 a 1)  premenený zvuk sa ukladá do pamäte, tam je možné pridať ďalší upravený zvuk, prípadne celé zvukové spektrum, podľa toho, ako si to tvorca, prípadne muzikant predstavuje. Výsledný zvuk v  matematicky číselných podobách  ( 0 a 1 ) sa zdokonaluje cez "sample". Následne sa spätnou elektronickou reprodukciou  zvuk mení na to, čo počujeme cez reproduktory. Podstatou samplovaných zvukov nie je vytvoriť v určitej kvalite kópiu zvuku existujúcich klasických hudobných nástrojov, ale využiť nové možnosti vo vytváraní nových zvukov v rôznych tónových farbách, ktoré klasický hudobný nástroj nikdy nezahrá.

            Je dobré , že i naše slovenské umelecké školstvo  sleduje moderný trend v hre na moderné elektrické nástroje a postupne zavádza samostatný vzdelávací odbor.   Nové možnosti ktoré ponúka digitalizácia, počítačové programovanie, nahrávanie .... atď.,  je smer  v modernej  hudbe  21. storo-čia. Väčšina dnešných elektrických digitálnych nástrojov je možné za pomoci MIDI systému vzájomne prepájať, diaľkovo ovládať, programovať cez počítač. V súčasnej dobe sa používa ako samostatný hudobný nástroj počítač, kde sa hudobník nemusí podieľať na procese vytvárania zvukov štan-dardnou hráčskou technikov, ale ovládaním príslušného programu. Ten kto to pochopil, že elektronický  svet má svoj vlastný život, že je mimoriadne tvárny, pochopil originalitu a jedinečnosť digitálnych hudobných nástrojov.

21. storočie prinesie za kratučký čas kvantovú technológiu do bežného života elektrických zariadení, medzi ktoré patria i elektrické digitálne hudobné nástroje. Toto  rýchle napredovanie nám všetkým prinieslo skúsenosť a tou je krátka životnosť elektrických digitálnych pián, ktorá je obmedzená iba na niekoľko rokov. Prečo?

Mimoriadne rýchly vývoj v elektronike umožňuje vylepšenie programov, samplerov, prácu so zvukom, prípadne sprievodnými efektmi. Toto konkurenčné  súťaženie vývojových stredisk  poháňa  výrobcov nahradiť dnešný zvuk v digitálnej forme  zajtrajším zvukom, ktorý práve teraz v tento moment niekto zdokonalil. Každý rok sa objaví na svetovom trhu nová inovovaná modernejšia typová rada digitálnych elektrický pián, s novými zvukmi a pre mnohých s prevratnými možnosťami. Čo z toho vyplýva? Musíte rešpektovať že Vám elektrické digitálne piano  rýchlo „zostarne“. O päť až sedem rokov sú elektrické digitálne piana zastaralé s obmedzenou možnosťou servisu, prípadne je oprava z rôznych faktorov nereálna. 

           Klasický akustický strunový klavír funguje na základných fyzikálnych princípoch vďaka čomu sa stal pre človeka nielen zvukovým sprievodcom, inšpirujúcim tvorcom mnohých hudobných diel, partnerom, ale i muzikoterapeutom. Pre mnohých patrí klavír, alebo pianíno medzi najkrajšie hudobné nástroje, ktoré sú ozdobou každého priestoru. Prečo? Klasické strunové klavíri majú tú geniálnu vlastnosť, že sú jedinečné. Vďaka použitým materiálom je každý nástroj individuálny. Poskladaný z niekoľkých druhov najkvalitnejšieho dreva. Kov použitý v klasických hudobných nástrojoch je prvej triedy, opracovaný, alebo aj odlievaný pre konečný detail. Ani jeden klavír či pianíno nehrá rovnako. Každý nástroj je originálny s odlišným pocitom z hry a s osobitou farbou tónu.

Moderné strojné zariadenia zjednodušili a zároveň urýchlili  výrobu klasických strunových klavírov.  Nové materiály a najmodernejšie progresívne výrobné technológie spojené s majstrovskou ľudskou ručnou prácou  robia z niektorých klasických  strunových klavírov i pianín  priam umelecké diela. Svetový výrobcovia klavírov zaradených do  prvej triedy vyrábajú nástroje, ktoré oslovia začínajúcich i skúsených  muzikantov. Najvyhľadávanejšie sú nástroje moderného dizajnu, rôznych veľkostí a farebného prevedenia s nízkou cenou, univerzálnym využitím pre sprievodnú prípadné sólovú hru. Vrcholom ponuky sú malosériové majstrovské nástroje a originálne zákazkovo vyrábané jedinečné kusy , ktoré svojou krásou a zvukom vyrážajú dych. Vo všetkých  týchto nástrojoch nájdeme  históriu , modernu a budúcnosť.  Prečo budúcnosť?

Najväčšou prednosťou klasických strunových klavírov a pianín je ich vysoká životnosť. Kvalitný klavír či pianíno slúži niekoľkým hudobníkom, niekoľkým rodinným generáciám . Životnosť klasického strunového klavíra je 80 – 130 rokov. V západnej Európe sa často od základu rekonštruujú a používajú staršie klavíri, presahujúce  130 rokov. Vzhľadovo sú reprezentatívne, technicky vo výbornej kondícii a slúžia ku každodennej hre.

 

                     Ten kto mal možnosť hrať a  v plnej miere využiť všetko to, čo môžu ponúknuť oba hudobné nástroje, určite zistil, že klasický strunový 

klavír nikdy nenahradí elektrické digitálne piano. Rovnako elektrické digitálne piano nikdy nenahradí klasické strunové pianíno,alebo klavír. Fyzikálne a technicky sú tieto dva nástroje od základu odlišné. Rozdiel je pre mnohých viditeľný, citeľný a počuteľný. Ako využijete originálnosť a technické možnosti týchto dvoch odlišných nástrojov je len a len na Vás.  Prajem Vám , aby Vás Vaše hudobné nástroje inšpirovali , motivovali k zdokonaleniu a v neposlednom rade, aby Ste sa zabavili.

                                                                                                           Richard Šulc

Rozdelenie hudobných nástrojov 

Rozdelenie hudobných nástrojov,Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj
 

Operné gala v Kežmarku

   V drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku, národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v UNESCO organizuje Opera Slovakia benefičné koncerty ,,Operné gala“. Unikátne podujatie otvárajúce brány do krajiny zázrakov a čara sveta opery, ktoré spája ušľachtilé umenie so silnými ľudskými príbehmi, je symbiózou zrelého majstrovstva renomovaných slovenských operných sólistov a sviežeho umenia mladých talentov – hviezd zajtrajška. Záštitu nad koncertami prevzal maestro Peter Dvorský, od roku 2018 svetoznáma operná diva Edita GRUBEROVA.  

Operné gala v Kežmarku sa koná pravidelne od roku 2014 v letnom období pri príležitosti spustenia prevádzky spravodajsko-publicistického interne-tového časopisu www.operaslovakia.sk. Koncert sa profiluje nielen ako spoločenská udalosť mesta, s participáciou rôznych organizácií či jednotlivcov, ale aj ako udalosť regiónu so zámerom povýšiť ho na každoročne očakávanú celoslovenskú jedinečnú opernú benefičnú udalosť roka. Postupne si zís-káva svojich skalných fanúšikov z celého Slovenska i zahraničia, ktorých spolu s benefíciou láka možnosť vidieť a počuť naživo výnimočné slovenské umelecké osobnosti svetovej aj domácej opernej scény v malebnom podtatranskom regióne. Producentom je Opera Slovakia, o.z., ktorého hlavným cieľom je popularizácia operného umenia.

Jolana Fogašová,Dušan Šimo,Boris Prýgl, Júlia Grejtáková

Jolana Fogašová,Dušan Šimo,Boris Prýgl, Júlia Grejtáková

Operné gala v Kežmarku 2017-Júlia Grejtáková,Dušan Šimo, Jolana Fogašová, Boris Prýgl

Operné gala v Kežmarku 2017-Júlia Grejtáková,Dušan Šimo, Jolana Fogašová, Boris Prýgl

Jolana Fogašová-sopranistka

Jolana Fogašová-sopranistka

Operné gala 2017-Julia Grejtakova, Dušan Simo,Jolana Fogašová

Operné gala 2017-Julia Grejtakova, Dušan Simo,Jolana Fogašová

Operné gala 2017

Operné gala 2017

Operné Gala Kežmarok 2016

Operné Gala Kežmarok 2016

Operné gala v Kežmarku 2016-Júlia Grejtáková Mária-Porubčinová

Operné gala v Kežmarku 2016-Júlia Grejtáková Mária-Porubčinová

Operné_gala_v_Kežmarku_2016-Peter_Berger

Operné_gala_v_Kežmarku_2016-Peter_Berger

Operné gala v Kežmarku 2016-Júlia Grejtáková Peter Berger Mária Porubčinová Pavol Kubáň -foto Zdenko

Operné gala v Kežmarku 2016-Júlia Grejtáková Peter Berger Mária Porubčinová Pavol Kubáň -foto Zdenko

Operné_gala_v_Kežmarku_2016-foto_Zdenko-Hanout

Operné_gala_v_Kežmarku_2016-foto_Zdenko-Hanout

Operné gala v Kežmarku 2016-Júlia Grejtáková Pavol Kubáň

Operné gala v Kežmarku 2016-Júlia Grejtáková Pavol Kubáň

Operné Gala 2016 Kežmarok

Operné Gala 2016 Kežmarok

Operné gala 2015

Operné gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Gala koncert 2015

Gala koncert 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

Operné Gala 2015

 

Dni mesta Spišská Nová Ves 

       Dni mesta Spišská Nová Ves  Tradičné podujatie organizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Veľkým ťahákom sú vždy  večerné vystúpenia špičkových hudobných skupín. Medzi hviezdy už viackrát patrili Bratislavský  FAST JAZZ BAND - prvotriedny deväťčlenný swingový orchester alebo famózne hudobné teleso BRATISLAVA HOT SERENADERS - svetovo renomovaný  osemnásť členný orchester, ktorý Vás svojim repertoárom a energickým vystúpením priam vtiahne do obdobia najväčšej Americkej a Európskej slávy hudobného štýlu Hot Jazz a Sweet and dance music 20.tych a 30.tych rokov.

Oba orchestri dôverne poznáme, pretože často je nám zverená príprava  a ladenie klasického hudobného nástroja , buď pianína, alebo klavíra ktoré sú pri koncertných vystúpeniach súčasťou hudobných zoskupení.

FATS JAZZ BAND

FATS JAZZ BAND

FATS JAZZ BAND

FATS JAZZ BAND

FATS JAZZ BAND

FATS JAZZ BAND

FATS JAZZ BAND

FATS JAZZ BAND

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders

Bratislava Hot Serenaders.jpg

Bratislava Hot Serenaders.jpg

 

"Karneval klavírov" v Rakúsku

            Koncert  „Karneval klavírov“ organizovala firma pána P. Schneidera, majiteĺa  majstrovskej klavírnej dielne v Hainburgu., na ktorí sme boli pozvaní i my.​Zámer tohto koncertu bolo prezentovať milovníkom klavírnej hudby šesť koncertných klavírov z obdobia rozkvetu  klavírnej hudby. Aby hudba znela autenticky organizátor pán P. Schneider a klavírny umelec prof. I. Gajan výber skladieb od romantizmu až po súčasnosť prispôsobili  koncertným klavírom, ktoré boli dovezené pre toto výnimočné popoludnie. Hralo sa na jednotlivé nástroje od najstaršieho po najmladší, štvorručne na dvoch klavíroch,  skladby pre  šesť rúk na troch klavíroch a vrcholom koncertu bola upravená  Bachova skladba  pre štyri klavíry.

            Karneval klavírov si prišlo vypočuť  viac ako 200 pozvaných hostí z hudobného života, profesionálny muzikanti, pedagógovia hudby, výrobcovia klavírov, technici a ladiči klavírov z niekoľkých štátov, ktorí mohli naživo vidieť a počuť rozmanitosť farby a charakteru tónov vyše 170. ročného vývoja v klavírnej výrobe. Najstarší predvedený nástroj pochádza z roku 1843 a najnovší bol vyrobený v roku 2014. Zámerom nebolo tieto nástroje porovnávať a určiť ten najlepší, ale vypočuť si a pochopiť, že aj veľmi staré nástroje z prevažne pôvodných materiálov sú originálne zvukom, ktorý inšpiruje, disponujú jedinečnou farbou tónu ktorý Vás prekvapí a pochopiteľne upúta.  Jednou z hlavných priorít p. Schneidera je takéto nástroje reštaurovať a prezentovať verejnosti. Jeho súkromná zbierka zahŕňa niekoľko výnimočných zreštaurovaných nástrojov, ktoré sám zaraďuje do kategórie „Ohrenschaus & Augenweide“ čiže „Radosť z posluchu a pastva pre oči“.

 

Na koncerte odznelo týchto 6 výnimočných nástrojov:

 1. Johann Baptist Streicher s patentovanou mech., r.v. 1843/47

 2. Steinway & Sons Victorian Mod.3, r.v. 1869/70

 3. Steinway & Sons Mod. Centennial, r.v. 1883/84

 4. Rudolf Ibach Mod. Richard Wagner (240 cm) r.v. 1895/96

 5. Julius Blüthner Jubilejný model salónneho krídla (234 cm), r.v. 1902

 6. Bösendorfer koncertné krídlo mod. 280 cm, r.v. 2014

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Carnevall der Klaviere062.jpg

Carnevall der Klaviere062.jpg

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

Karneval klavírov RAKÚSKO

 

Je rozhodujúca výška pianína , alebo celková veľkosť  klavíra pre plne spektrálny zvuk?

Rozdiel medzi najmenším  klavírom a  najväčší koncertný klavírom je pre poslucháča šokujúci. Čím je väčšia miestnosť, tým je rozdiel medzi týmito nástrojmi  priam priepastný. Klavír spoločne s miestnosťou tvoria celok. Pokiaĺ je klavír malý a miestnosť veľká, zvuk plnohodnotne neobsiahne miestnosť a začne sa lámať. Problém sa znásobí, s narastajúcim počtom poslucháčov v miestnosti. V kultúrnych domoch na pódiách, previsy látok opony, ozdoby, každý človek, každý poslucháč pohlcuje zvuk. U malého klavíra sa v koncertnej sále basové tóny vyslovene stratia už v  druhej rade poslucháčov. Od tretej rady do ¾ sály je počuť už len doznievajúce stredo-výškové tóny klavíra, áno síce vidíte klaviristu na pódiu, že hru prežíva, opiera sa do tónov, telom má presvedčivý dynamický prejav, ale od polovice  až do konca koncertnej sály počujete iba časť z toho, čo v skutočnosti klavirista odohral. Úprimný muzikant by povedal „Kámo tomu klavíru chýba porááádny basový reprák “.  Prečo ??  Každý muzikant vie, že basové tóny prebúdzajú emóciu, sú základným prvkom hudobného diela, udávajú rytmickú zrozumiteľnosť, štýl skladby, súčasne basové tóny podfarbujú stredové tóny, ktoré sú v melodickej časti najpodstatnejšie preto, aby vznikol dokonalý širokospektrálny zvuk. 

                 Skúsme sa pripomenúť, ako ovplyvňuje tón veľkosť tela  i u iných hudobných nástrojov. Husle, viola, violončelo a kontrabas. Veľkosťou tela nástroja, objem korpusu, dĺžka a hrúbka strún menia frekvenčný a tónový rozsah daného nástroja. Nikdy nebude hrať kontrabas vo vysokých polohách rovnako jasne a priezračne ako husle a opačne, husle nikdy nebudú hrať basové tóny vo farbe ,sile a mohutnosti ako kontrabas. Organové píšťaly vidíte na chóre pekne zoradené pred sebou. Aby sa vošli všetky pišťali registrov potrebujete veľký priestor, pretože  najväčší priestor potrebujú  pišťali basové. Štyri až desať metrové pišťali majú dostatočný vzduchový stĺpec, objem na to, aby basový tón zaznel v mohutnosti a v danej frekvencii. Malý akordeón a veľký akordeón. Čím väčší akordeón, tým viac muziky vďaka narastajúcemu počtu basov a registrov. Gitaristi vedia čo je Jambo ale taktiež vedia, že mohutnejšie hrá super Jambo. Každý vidí a počuje rozdiel medzi klarinetom a bas klarinetom. Pikola, flauta, trubka, lesný roh, tuba, všetky tieto klasické akustické nástroje majú priamo úmerne rastúcu veľkosť. Vďaka tomu majú svoj charakteristický napr. vysoký diskantový tón, o niečo väčšie dychové nástroje hrajú najprirodzenejšie stredné prechodové tóny a tie najväčšie dychové nástroje hrajú basové tóny. V poriadku, pripomenuli sme si, že na veľkosti hudobných nástrojov mimoriadne záleží. Oprávnene sa pýtate. Čo majú spoločné ostatné hudobné nástroje s klavírom ?

Frekvenčný rozsah všetkých hudobných nástrojov i s ľudským hlasom Vám zahrá jeden geniálny nástroj a tým je koncertný KLAVÍR.

( viz.priložená tabuľka)

Aby klavír zaznel v basoch mohutne napríklad ako tuba, alebo kontrabas, aby stredná poloha v ktorej sa nachádza ľudský hlas a  najviac hudobných nástrojov vyznelo prirodzene, aby široko spektrálny zvuk klavíra podporili vysoké tóny znejúce jasno, zreteľne, dostatočne dlho a v plnej sile,  na to potrebuje klavír svoju celkovú veľkosť. Tu platí priama úmera. Kvalita tónu klavíra, dokonalosť zvuku ba individuálna jedinečnosť rastie s veľkosťou klavíra. Každý výrobca klavírov má na vrchole ponuky svoj najlepší koncertný klavír s inovovanými vylepšeniami, na vlastnej patentovanej konštrukcii s mnohými detailami, ktoré posúvajú hranice zvuku a dizajnu o niečo ďalej , než ponúka iný výrobca. Veľkosti koncertných klavírov sa pohybujú od 270 , 275, 280 cm .... 3 m, atď.  Sú vo svete výrobcovia klavírov, ktorý sa nad veľkosťou 3 m usmievajú popod fúzy, pretože vyrábajú jedi-nečné  koncertné klavíre, ktoré majú 3,5 , 4 m,  ale aj .....................,to je už iné téma :-)

                 Neverte obchodníkovi s hudobnými nástrojmi, že malý klavír Vám stačí, pokiaľ vyberáte klavír do veľkej miestnosti koncertnej sály ZUŠ, Konzervatóriá, Kultúrnych domov. Kde inde, ako v koncertných sálach si môže klavirista zahrať a poslucháči vypočuť kráľovský hudobný nástroj,  koncertný klavír ? Svojim rozhodnutím ovplyvníte niekoľko nasledujúcich generácií, preto !  Dajte si záležať na príprave pri výbere značky klavíra, ale hlavne na veľkosti klavíra na ktorej MIMORIADNE ZÁLEŽÍ !!

 

 

Unikátny nový klavír  Ant.Petrof  275 je z troch štvrtín vyrobený ručne.

 

             Päť rokov trval vývoj klavíra, ktorého cena bude 160.000,-€. Klavír bol navrhnutý a vyrobený vývojovým oddelením Petrof špeciálne pre koncertné sály tak, aby splnil, alebo skôr prekonal očakávania najnáročnejších klaviristov. Klavír je od základu novým  koncertným nástrojom.  Nový je konštrukčný tvar koncertného klavíra  a celkový rozmer  275 cm.  Uvedenie na trh bol rok 2014, kedy firma Petrof oslávila 150. výročie svojho vzniku. Koncertný klavír Ant.Petrof 275 je prvým nástrojom pod touto značkou.

Hovorí pán Josef Hanuš z firmy Petrof :

 

             Svými zvukovými vlastnostmi, kvalitou provedení a výkonem se totiž řadí mezi nástroje nejvyšší třídy, světovou špičku. Pro snadnější rozlišení jsme se rozhodli uvést ho pod značkou Ant. Petrof. Ta odkazuje na historii firmy, naše klavíry v 19. a na počátku 20. století nesly jméno svého zakladatele Antonína Petrofa, což bylo zkracováno právě na Ant. Petrof," uvedl Josef Hanuš z firmy Petrof. Délka klavíru je 275 centimetrů, tato velikost se po výpočtech i zkušenostech jeví jako nejlepší pro zvukové vlastnosti nástroje. Podíl ruční práce při výrobě tvoří více než 75 procent. Při práci se dřevem je důležitý cit pro materiál a mnoho operací se strojní výrobou nahradit nedá.

Kobylky jsou vyrobené z javoru, černé klávesy z ebenu, rezonanční deska ze speciálního smrkového dřeva, kostra klavíru je potom z pevného a tvrdého buku, aby byl klavír co nejstabilnější. Rezonanční deska o celkové ploše 2,253 metru čtverečného dává nástroji nebývalý zvukový výkon, který bez problému ozvučí velké koncertní síně. „Několik pianistů již mělo možnost nástroj vyzkoušet a velmi nás potěšilo, že si okamžitě všimli výjimečnosti tohoto klavíru a nebáli se ho srovnat s nejlepšími světovými nástroji. Naším cílem je, aby si pianisté mohli užívat svou hru a nemuseli se soustředit na klavír. Ten by měl přesně reagovat a umožnit umělci vyjádřit a předat emoce posluchačům.

 

            Zo zákulisia .

            Výnimočnú prácu vývojového strediska Petrof si môžeme pripomenúť v inovačných technických vylepšeniach klavírov Petrof, vďaka čomu postupne vznikli nové modely klavírov BREEZE, STORM, PASAT, MONSOON, MISTRAL. V inovácii by bolo možné ísť ešte ďalej, prezrádza vedúci vývojo-vého strediska a hlavný konštruktér firmy PETROF pán Ing. Vaculík  , ale bolo by potrebné obísť tradičný šablónovitý tvar klavírov  Petrof.  Tým odborníkov firmy PETROF pod vedením Ing.Vaculíka pokračoval v  testoch. Nový klavír  vyžadoval nové výpočty, nové nákresy, nové nápady a nové patenty . Projekt dostal zelenú v roku 2008. Hlavný konštruktér firmy PETROF Ing. Ivan Vaculík navrhol a predstavil nový konštrukčný tvar koncer-tného klavíra s celkovým rozmerom 275 cm. Vyrobené boli 2 prototypy koncertných nástrojov Ant. Petrof s malými technickými rozdielmi. Precízne testovania a dôkladné analýzy oboch prototypov trvali niekoľko nasledujúcich rokov. Pán Ing. Vaculík prezradil, že i testovanie prebiehalo netradične. K reálnym možnostiam nástroja sa vždy nakoniec vyjadrujú klavírny umelci. Preto sa vývojový tým rozhodol vynechať testovanie nástroja v tzv. laboratórnych podmienkach. Pre „dokonalý“ test oslovili určitý počet svetových klavírnych virtuózov. Zaznamenávali sa všetky výsledky , technické pripomienky a pocity z hry klavírnych virtuózov.

Záver niekoľkoročného testu už dnes poznáme.  Z dvoch prototypov bol vybraný a do konečnej podoby vyrobený, nový reprezentatívny koncertný klavír Prémiovej značky Ant.Petrof  275 .  

 

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

Antonin Petrof 275

Antonin Petrof 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

Antonin Petrof 275

Antonin Petrof 275

Atelier Piano

Antonin Petrof 275

Antonin Petrof 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

Antonin Petrof 275

Antonin Petrof 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

ANT.PETROF 275

ANT.PETROF 275

Atelier Piano

Ant.Petrof 3.jpg

Ant.Petrof 3.jpg

Atelier Piano

Concert hall Viena
Ehrbarsaal Galerie
Mozart Viena
Bosendorfofer Hall
Piano Viena.
Wiener Konzerthaus Christmas in Vienna
Konzerthaus Vienna
<