Ozdoby, Intarzie PETROF, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
1/4

Aktuality & Zaujímavosti a články

rokov

 25.02.2020

s vami

.

PETROF oslávil 155. narodeniny.

Pri príležitosti osláv 155. výročia založenia firmy PETROF sa  kona-lo veľkolepé stretnutie, na ktoré boli pozvaní  obchodní  partneri z 50 krajín sveta, majitelia hudobných asociácií, muzikanti i novinári. 

Na túto výnimočnú udalosť sme s radosťou prijali pozvanie i my z Atelier Piano - najvyhľadávanejší slovenský autorizovaný predajca firmy PETROF.

PETROF STINGRAY, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo,výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio
Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo,výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio

Pri príležitosti 155. výročia vznikli 3 jubilejné nástroje. Jedným z nich je klavír STINGRAY, ktorý vyniká mi-nimalistickým dizajnom so špecifickou dekoráciou za-farbenej kože morskej ryby rajovidnej - RAJA.

Svetový unikát, ktorý púta hlavne prepracovanými de-tailami, strieborným preve-dením kovových častí a unikátnou štruktúrou kože Raji.

Stingray detail,Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo,výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio

Čo všetko pripravil pre svojich hostí PETROF sa dočítate  TU.

PETROF - Innovative modern dezign

.

PETROF Next - Red & White
PETROF Next - Red & White

Atelier Piano

PETROF P125 Cabinet
PETROF P125 Cabinet

Atelier Piano

PETROF P124 Base
PETROF P124 Base

Atelier Piano

PETROF Next - Red & White
PETROF Next - Red & White

Atelier Piano

1/5

Najznámejší európsky výrobca klavírov firma PETROF vníma indivi-dualizmus a originalitu ako ľudské vyjadrenie, ktoré je možné zhmot-niť  v kreatívnom dizajne pianín a klavírov. Inovátorom značky PETROF je vlastné vývojové oddelenie, ale priestor pre realizáciu výnimočných nástrojov majú i externí architekti-dizajnéri. Za posledné polstoročie zrealizovala firmy PETROF niekoľko výnimočných projektov, podľa autorských návrhov neznámych jednotlivcov, ale i špičkových archi-tektov v odbore priemyselného dizajnu. Výsledok spolupráce a zrealizo-vaných projektov môžete vidieť v Special Collection PETROF, kde domi-nuje novodobá kombinácia konzistentných materiálov, nové netradič-né komponenty, intarzie a tvary, ktoré nikdy neboli v pianínach a kla-víroch použité.

Magic Egg, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

      Pianino Magic egg alebo Cabinet vyrába firma PETROF podľa návrhu Ing. arch. Robert FIŠERA.  PETROF P127 NEXT  alebo P 124 Base navrhol Ing. Ivan VACULÍK - vedúci oddelenia vývoja firmy PETROF. Medzi ojedinelé projekty patrí individuálny dizajnový projekt, koncertný klavír Kršák, ktorý si navrhol  Mgr.Peter KRŠÁK, atď. 

To, čo firma PETROF raz vyrobila, vyrobí aj druhýkrát, alebo máte iný návrh? Zavolajte nám a pomôžeme vám vlastniť PETROF "Originál "  :-)

.

PETROF si uctil 100.výročie založenia ČSR
Petrof Republika,Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Pre Slovákov znamenal vznik ČSR  jednu z najväčších historických uda-lostí Slovenského národa. V Martine slovenská politická elita ustanovila Deklaráciu slovenského národa známu pod názvom Martinská deklarácia, ktorou zverejnila svoje dávnejšie rozhodnutie o vyňatí Slovenska z pred-vojnového Rakúsko-Uhorska a spolužití s českým národom v spoločnom štáte. Slováci ako národ mohli prvýkrát vo svojej histórii slobodne roz-víjať svoj jazyk, vzdelanosť a kultúru, sformovať svoje kultúrne a politic-ké elity. Pražské aj martinské deklaratívne rozhodnutia tvorili historický kľúč, ktorý otvoril dvere pre viac ako 70-ročnú spoločnú dejinnú cestu občanov oboch národov na pôde Česko-slovenskej republiky.

Ako a prečo si firma PETROF pripomenula vznik ČSR ?                                                                                                                               Viac sa dočítate TU.

.

Múzejná noc v PETROF GALLERY
Múzejná noc v Petrof Gallery
Múzejná noc v Petrof Gallery

Atelier Piano

Múzejná noc v PETROF Gallery
Múzejná noc v PETROF Gallery

Atelier Piano

Múzejná noc v PETROF Gallery
Múzejná noc v PETROF Gallery

Atelier Piano

Múzejná noc v Petrof Gallery
Múzejná noc v Petrof Gallery

Atelier Piano

1/8

.

PETROF * M a d r o n a *
Petrof Madrona, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Intarzia je starodávna drevárska technika skladania a reza-nia dýh z rôznych druhov a farieb dreva tak, aby vytvárali nejaký obraz. V skratke sa dá povedať, že je to maľovanie drevom. Intarziu používali už v starovekom Egypte a Grécku, ale najviac sa začala využívať v období baroka a rokoka pri povrchovej úpra-ve nábytku. Pôvodne vyrábali intarziu iba nábytkári, ale neskôr sa vyvinulo samostatné remeslo - intarzista. 

Intarzia patrí medzi najdrahšie vyrábané ozdoby.Každé drevo má iné vlastnosti, farbu, textúru, tvrdosť, pórovitosť a pod. Preto rezanie, vkladanie a záverečné detailné dopracovanie intarzie je považované  za remeselné umenie.

Na základe požiadavky zákazníka firma PETROF vyrobila unikátny klavír M A D R O N A  s prepracovanými intarziami. Klavír je postavený na konštrukcii klavíra PETROF P 159 BORA. 

   Viac sa dočítate  TU.

PETROF BORA Madrona
PETROF BORA Madrona

Zákazkovo vyrobený klavír s intarziami firmou PETROF. Atelier Piano

PETROF BORA Madrona
PETROF BORA Madrona

Zákazkovo vyrobený klavír s intarziami firmou PETROF. Atelier Piano

PETROF BORA Madrona
PETROF BORA Madrona

Zákazkovo vyrobený klavír s intarziami firmou PETROF. Atelier Piano

PETROF BORA Madrona
PETROF BORA Madrona

Zákazkovo vyrobený klavír s intarziami firmou PETROF. Atelier Piano

1/3
Indian Summer in Levoča, Levočské babie leto, Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
Levočské Babie Leto, Indian Summer in Levoča, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Vymeňte starý PETROF za nový PETROF

Medzinárodný hudobný festival "Levočské Babie Leto" – je popredná každoročná hudobná oslava založená v historickom meste Levoča na východe Slovenska, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Levoča, významné starobylé  mesto Spišskej Župy, obnovuje stáročnú tradíciu regiónu ako križovatku umenia a kultúry.

Po trinástykrát sa mal v starobylom meste Levoča, od 2. do 6. októbra 2020, uskutočniť medzinárodný hudobný festival Levočské babie leto. Aktuálny ročník bol tesne pred zahájením festivalu pre opatrenia CO-VID 19 zrušený.

Mimoriadna situácia, znemožnila príchod umelcov na festival. Spontánne rozhodnutie anglického klavírneho virtuóza Jonathana Powella, ktorý, ako prvý a jediný umelec pricestoval na festival ponúkol  odohrať  improvizovaný živý klavírny recitál tzv. Live stream. Neplánovaný recitál Jonathana Powella udržal 13. ročník LBL v živej spomienke za čo mu organizátori festivalu, ale i mnohí online poslucháči úprimne poďakovali.

Verme, že budúci ročník LBL 2021 nebude v núdzovom režime a že opäť privíta plnú sálu verných poslucháčov, veď 14.ročník opäť prinesie klasickú hudbu s programom spájajúcim hudobníkov zo Slovenska a zahraničia. Originalitou festivalu LBL je, že vždy ponúka množstvo vý-nimočných hudobných diel, z ktorých niektoré zaznejú v slovenskej pre-miére.

                                                                                 

                                                                   

 

                                                                       

                              Viac o festivale sa dočítate  TU.

YouTube, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
Tv Levoča, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
Oceňujeme vernosť značke PETROF, Tradícia, Klavírna hra,  Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Naše Umelecké školstvo, ale i drvivá väčšina domácností využíva pianína a klavíri PETROF, českého značko-vého výrobcu v 1. kvalitatívnej triede z Hradca Králové, ktorý klavíri vyrá-ba viac ako 155 rokov. Podľa mnohých je PETROF najuniverzál-nejšia  svetová značka, ktorá vyrába pianína a klavíri v špičkovej kvalite za mimoriadne priaznivú cenu. Presvedčte sa samy a príďte k nám do Atelier Piano! 

Oceníme Vašu vernosť značke PETROF a pokiaľ využijete akciu  „Vymeňte starý PETROF za nový PETROF“, získate nové pianíno s mimoriadnou zľavou i s Bonusom. 

 Aké pianíno sme pre Vás pripravili ?  Všetky ktoré vystavujeme TU.

Piano Atelier, Atelier Piano, Piano Galéria, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
Podporíme klavírny talent!

Nie jeden rodič ma za sebou úsmevnú panelákovú skúsenosť  so susedmi, kedy Vaše dieťa začínalo s hrou na klavíri a Vaši susedia Vám zúfalo vyťukávali na radiátory prípadne metlou do stropu. O pár rokov sa všetko otočilo. Z Vášho dieťaťa sa vykľul hudobný talent. Za klavírom trávi viac času než z okolitým svetom a z nervóznych susedov sa stali verní poslucháči. Trafil som do čierneho? Máte doma mladého talentovaného klaviristu, pre ktorého by Ste nutne potrebovali skvelé značkové pianíno?

Katalog, Atelier Piano, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Príďte k nám!  Podporíme Vás ! Spoločne nazrieme do ponuky pianín z výrobne PETROF aby Ste si vybrali pianíno veľkostne a kvalitou podľa Vašich predstáv.  Vybrané pianíno nielen že dostanete s našou mimoriadnou cenou, ale pianíno Vám  technicky pripraví najlepší technik a zvuk upraví najlepší intonér  firmy PETROF.  Atelier Piano sa Vám s radosťou postará o ladenie a údržbu pianína. Pripojíme sa k Vám! Podporíme Váš talent k Vašej maximálnej spokojnosti !    

Čo vy na to ??  

.

Máte záujem o prácu opravára a ladiča klavírov ?

Umeleckoremeselná práca, ktorá vo svete spadá pod VIAZANÚ ŽIVNOSŤ. V Českej republike sa študent po úspešnom absolvovaní denného štú-dia zamestná vo výrobni klavírov, alebo v  klavírnej dielni a pod odborným dohľadom pracuje na praktickom zdokonalení ďalšie minim. 2 roky. V prípade, že by sa chcel venovať servisu a ladeniu klavírov, po 5 rokoch praxe sa rozhodne, či požiada o živnosť na samostatné vykonávanie krásnej práce technika a ladiča klavírov, alebo bude pokračovať v rozvíjaní svojich praktických skúseností v niektorých z domácich, prípadne EU klavírnych dielni.

V Slovenskej republike je už niekoľko rokov Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu pripravovaná legislatíva pre otvorenie nového denného štúdia Technika a ladiča klavírov s viazanou živnosťou na 2 až 6 rokov mimo-školskej praxe. Či sa Slovákom vo Zvolene podarí zahájiť štúdium je do dnešného dňa otázne. Dôležité je, že možnosť denného štúdia tu je !! V Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, ale i v Českej republike na dvoch tradičných školách v Hradci Králové a hlavnom meste ČR v Prahe :

Rodičia, podporte svojho domáceho hudobníka - remeselne zručné dieťa v štúdiu celosvetovo mimoriadne uznávaného odborného, umeleckého remesla. Na všetkých vyššie uvedených školách sa dozviete, že EU výrobne klavírov, ale i EU renovované klavírne servisné dielne inzerujú, hľadajú talentovaných absolventov z vyššie uvedených škôl. Tým šikovným garan-tuju okamžité uplatnenie - zamestnanie !

Veľkou pomôckou môže byť i fakt, že výdaje na denné štúdium vám pomôže zvládnuť štátny príspevok-motivačné štipendium 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy v SR.

Viac sa dozviete zo spravodajstva Slovenskej televízie  TA3.

Remeslo, Richard Šulc, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Novinky, pomôcky a odborné rady .
PIANOPAD - podložka na noty
PIANOPAD akryl pre 3 x A4
PIANOPAD akryl pre 3 x A4

PIANOPAD - podložka nôt
PIANOPAD - podložka nôt

PIANOPAD akryl notová podložka pre 3 x A
PIANOPAD akryl notová podložka pre 3 x A

PIANOPAD akryl pre 3 x A4
PIANOPAD akryl pre 3 x A4

1/3

Padajú Vám noty z notového pultíka práve keď chcete písať poznámky do nôt ? Priznajme si, že je náročné udržať nervovú sústavu, keď sa Vám noto-vý list prehýba a neviete ho niekoľkonásobným naprávaním na notovom pultíku stabilizovať.

Radi by Ste  umiestnili na notový pultík, alebo notový stojan viac strán vedľa seba? Riešením by mohla byť rozmerná podložka PIANOPAD na ktorú umiestnite vedľa seba tri strany A4. Podložka PIANO-PAD je vyrobená z Acrylového mikrostatického priesvitného skla, alebo vo farebnom modrom-BLUEPAD prevedení, prípadne v červenom-REDPAD.   Viac sa dočítate   TU .

.

MASTERSPAD - podložka na noty pre 6 strán A4
MASTERSPAD
MASTERSPAD

MASTERSPAD
MASTERSPAD

MASTERSPAD
MASTERSPAD

MASTERSPAD
MASTERSPAD

1/3

.

RUCKPULT Premium
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,
1/2
RUCKPULT - DUO acrylové sklo
RUCKPULT - DUO acrylové sklo

RUCKPULT - DUO acrylové sklo
RUCKPULT - DUO acrylové sklo

1/1

.

PETROF vo farbách

Chcete hrať z nôt pri úplne zatvorenom klavíri ? V tom prípade vysuniete klavírový notový pult z klavíra, zavriete prednú časť klavíra a položíte klavírový notový pult na hornú prednú časť klavíra. Aby Ste pri hre v tejto polohe dobre videli na noty sedíte vzpriamenej polohe , pretože noty sú veľmi vysoko. Hrať niekoľko hodín vyrovnaný ako pravítko je pre každého hráča za určitý čas nepohodlné až bolestivé.

Patentovaný nemecký  notový pultík  RUCKPULT Premium pomáha riešiť tento problém.  Vďaka  prepracovanému  stabilnému systému sa stal pre mnohých klavíristov notový držiak RUCKPULT Premium nepostrádateľným pomocníkom. 

Petrof P 118 M1 COLOURS
Petrof P 118 M1 COLOURS

Petrof P125 Ferrari
Petrof P125 Ferrari

Atelier Piano-PETROF Colours

Jan Veselý- PETROF Family
Jan Veselý- PETROF Family

Atelier Piano-PETROF Colours

Petrof P 118 M1 COLOURS
Petrof P 118 M1 COLOURS

1/11

Trendy moderných bytových a spoločenských priestorov zariade-ných v štýle COLOURS DEZIGN firma PETROF tradične podporuje zákazkovou výrobou pianín a klavírov v akomkoľvek farebnom prevedení. Máte záujem napríklad o farbu romantická lila, červená tzv.Ferrari, azúrová modrá alebo máte záujem o farbu hnedú či zelenú  ?        Odlíšte sa !   Oslovte nás :-)

Colours Petrof, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Uchu lahodiace spojenie MODARTT & PETROF
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,
Prvý virtuálny klavír Ant.Petrof 275
Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

Veľa nahrávacích štúdií, štúdioví klavíristi, ale i široká muzikantská verejnosť dnes využíva digitálny zvuk klavírov. Moderná doba si vyžaduje moderné technológie, softwary, samplované zvuky, s ktorými sa dá pracovať na rôznych technologických úrovniach. Pre záznam charak-teristicky reálne  znejúceho klavíra s jeho okrúhlym a romantickým tó-nom, ktorý 157. rokov reprezentuje klavíri PETROF bola oslovená francúzska spoločnosť MODARTT, ktorá vyvíja a poskytuje softwary pre umelecké a technologické aplikácie, medzi ktoré patrí i hudobný software  PIANOTEQ.

Pre realistickú virtuálnu nahrávku bol vybraný klavír Ant.Petrof 275, reprezentatívny koncertný klavír z exkluzívnej prémiovej série klaví-rov PETROF

Samplovanie zvuku prebiehalo vo firme PETROF v  unikátnej zvukovo bez odrazovej komore, v priestore,ktorý svojimi vlastnosťami umožňuje zaz-namenať kryštalické čisté tóny nástroja, neskreslené okolitým prostre-dím.

Výsledok ? Najmodernejšia verejne dostupná aplikácia – koncertný zvuk klavíra PETROF, ktorý je možné použiť pre digitálne piana / klávesy. MIDI kontroléry, silent systémy, pre amatérskych , ale i profesionálnych zvu-károv, ktorí môžu zvuk ďalej modelovať, virtuálne ladiť, atď. ...

Ako ohodnotil výsledný zvuk Ant.Petrof digitálnej aplikácie PIANOTEQ ne-závislým testom Londýnsky klavírista  a skladateľ   Phil BEST ?

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

.

Životnosť klavíra a pianína je z veľkej časti závislá na tom, ako sa s nástrojom zaobchádza a v akom stave sa udržuje. Veľa vonkajších vplyvov, ktoré sa prejavujú nebadane a nevenu-jeme im dostatočnú pozornosť, vedú k čiastočnému, niekedy až k úplnému znehodnoteniu hudobného nástroja. Asi takto to vidia teoretici. A ako je to v praxi ?

             Viac sa dočítate  TU.

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

.

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

Častý návštevník prízemných rodinných domov ale i školských zariadení. Z vlastnej skúsenosti viem, že pokiaľ Vás myš navštívi  a zbadá, že máte pianíno, veľmi sa poteší. Prečo tomu je tak, keď myš nie je žiadny muzikant ?!      Viac sa dočítate  TU

.

Návšteva PIANO ART GALERIE v Hainburgu.

Aký je hudobný nástroj klavír ? Prečo mnohých inšpiroval k tomu, aby sa stal ich celoživotnou náplňou ? Z čoho sa klavír skladá ? Je medzi klavír-mi rozdiel ? Ako znel klavír v minulom storočí ? Je množstvo otázok, kto-ré zostanú  nezodpovedané, pokiaľ o nich s deťmi nediskutujete.

Logo - Piano & Art Galerie

Klavírny pedagóg pani Tatiana Volárová  zhmotnila svoju vnútornú túžbu, ukázať svojim žiakom klavír tak, ako ho nikdy nevideli a nepo-čuli. Vďaka nadšeniu pani Volárovej navštívili  mladí hudobníci zo Slo-venska klavírnu majstrovskú dielňu v Rakúskom meste Hainburg n. Donau. Návšteva mala taký úspech, že do Rakúska sa vrátili ešte raz. Tento počin pani Volárovej je natoľko inšpiratívny, že som ju požiadal, aby nám svoje vnuknutie a pocity  opísala  : )         

                                                               Viac sa dočítate  TU.

Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Keď je hudba vašou súčasťou
Petrof Gallery
Petrof Gallery
PETROF Gallery
Petrof Gallery
Petrof Gallery
Petrof Gallery
Petrof Gallery
Petrof Gallery
Petrof
1/1
Múzeum PETROF
Yuval Salomon and PETROF
PETROF- Dubai, United Arab Emirates
PETROF Gallery
Petrof Gallery
Múzeum PETROF
1/1

.

Slovenská stolička s plným počtom hviezdičiek.

Množstvo typov neopraviteľných školských stoličiek dnes stojí v kúte, pritom ich vek nepresiahol často ani 2 - 3 roky. Nasmerovali sme pozornosť na výroby stoličky, ktorá bude verná ako za starých čias. Z vlastnej skúsenosti vieme, že je veľký rozdiel či máte stoličku v obý-vačke u domáceho pianína alebo sa v školskej triede cez prestávku na stoličke o preteky točí Kubko s Maťkom. Vedeli sme, že pokiaľ budeme smerovať výrobu stoličky so záťažovým indexom do školského rezortu, uspejeme. Podarilo sa !

Slovenská klavírová stolička, Stolička typ JD,Piano stolička, stolička ku klavíru,Richard Šulc, predajňa,mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Predajňa hudobných nástrojov, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín,
Slovenská klavírová stolička, Stolička typ JD,Piano stolička, stolička ku klavíru,Richard Šulc, predajňa,mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Predajňa hudobných nástrojov, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín,
Slovenská klavírová stolička, Stolička typ JD,Piano stolička, stolička ku klavíru,Richard Šulc, predajňa,mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Predajňa hudobných nástrojov, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín,

Viac, ako 10 rokov vám ponúkame klasickú otočnú výškovo nastavi-teľnú stoličku typ JD-Atelier Piano, na ktorú sme nemali ani jednu reklamáciu! Stolička je dizajnovo univerzálna, mimoriadne pevná, ne-náročná na údržbu a pritom s nadštandardnou zárukou 3 roky. Vďaka kovovému obručovému spevneniu nôh je stolička stabilná i v extrém-nych podmienkach.  Kovový závit má dvojitú maticu, vďaka čomu sme dosiahli najvyššiu presnosť a bezpečnosť vo výškovom nastavení sto-ličky. Ponúkame vám našu, Slovenskú stoličku, ktorá prekonáva komerčne dostupné stoličky vo všetkých parametroch, na čo sme právom hrdý :-)         Viac sa dočítate  TU. 

.

STEINWAY spoločne s PETROF v Londýne.

Vo výrobe i vo vývoji klavírov začala Viedeň začiatkom 20.storočia  strá-cať líderské postavenie. V Európe taktovku prevzali Londýnski vý-robcovia klavírov. Väčšina nováčikov, ktorí chceli začať výrobu klavírov, vo svojej domovine, prešli štúdiom v najznámejších Viedenských vý-robniach, ale, jedným okom i uchom súčasne sledovali, čo nové vzniká v Londýnskych známejších výrobniach klavírov.

Bolo to úžasné pokrokové obdobie, ktoré veľkou mierou ovplyvnili klaví-rni umelci. Nekonečné požiadavky klaviristov na dokonalejší chod kla-vírovej mechaniky, kvalitnejší tón strún, prípadne na výnimočnosť vo farbe tónu predznamenali vývoj nových konštrukcií plnopancierových klavírov a napríklad anglickej  klavírovej dvojrepetičnej mechaniky.

Vedeli ste o tom, že v týchto technicky revolučných časoch veľké ožive-nie Londýna spôsobila firma PETROF, ktorá s významnou americkou firmou STEINWAY v roku 1928 otvorila na Wigmore Street spoločnú pobočku ?! 

Obe značky STEINWAY i PETROF oslovili svet vlastným vývojom, novými konštrukčnými prvkami ošetrené patentami, ktoré v tom čase boli odbornou verejnosťou považované za jednu z najlepších v klavír-nom svete.  

30

  • Vďaka vám, vašej spokojnosti a prejavenej dôvere sme v roku 2020 boli  najvyhľadávanejším slovenským autorizova-ným predajcom firmy  PETROF.

  • Mesačne navštívilo našu web stránku cca 890 návštevníkov.

  • Vo februári 2020 Google Maps zaregistrovalo rekordné vyhľadá-vanie v našej ponuke služieb a predaja nástrojov PETROF.

  • V tejto zvláštnej dobe sa všetko posúva a pritom nevieme až kam. V Atelier Piano poradovník opráv pianín a klavírov evidujeme do minimálne konca roka 2023. 

Za Vašu zákaznícku  priazeň Vám úprimne  ď a k u j e m e !! Motivuje nás to posúvať naše hranice, investovať do nových tech-nológií a materiálov. Vďaka tomu priamo úmerne zdokonaľuje-me služby v starostlivosti o Váš klavír :-) 

.

"CHAMELEÓN" medzi pianinami

Svetový unikát ?!  Originálne, pútavé a súčasne  výnimočné pianí-na PETROF z dizajnérskeho pera  Ing.  Ivana Vaculíka poznáme pod názvom NEXT a NEXT 2. Prečo mnohí považujú pianína NEXT  za

chameleóna  medzi pianínami ? 

Stačí Vám jedno pianíno v organizácii, v škole, alebo v rodine, ktoré bude generačne  pre všetky vekové kategórie vždy pripravené zme-niť svoj vzhľad, kedykoľvek sa rozhodnete.  Ako je to možné ?

Predná dominantná časť pianína horný i dolný panel tzv." rámček " je navrhnutý tak, aby sa dal z ľahkosťou v y m e n i ť  za iný v inej farbe v inom prevedení s inou dyhou s iným vzorom s inou grafi-kou. Pri zmene interiéru, dokážete zmeniť i vzhľad Vášho pianína.-Vymeňte čelný rámček pianína za nový a rázom stojí pred Vami nové pianíno :-) 

Chcete mať na prednej doske pianína inú farbu, novú prírodnú dyhu s iným lakom, luxusnú dizajnérsky modernú úpravu, historické rez-by, umeleckú maľbu, laserom vyobrazené fotografie spevákov či hudobnú skupinu, umeleckú maľbu obľúbeného skladateľa, alebo art grafiku, technicky alebo umelecký priestorový záber v 3D vyobrazení?

       Manažéri hotelových reprezentatívnych priestorov, džezové kluby, umelecké galérie, múzeá, reprezentatívne miestnosti mestských úradov, alebo obradné sály si vyžadujú citlivý výber zariadenia ktoré musia decentne, alebo naopak dominantne prekvapiť exkluzivitou a eleganciou. Pokiaľ chcete v niekom zanechať nezabudnuteľný zážitok pianíno NEXT Vám v tom maximálne pomôže !                 Viac sa dočítate  TU. 

1/11

.

Ozdoby klavírov podľa požiadaviek zákazníkov
Intarzie PETROF, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Viac ako 80% výroby nástrojov PETROF vykonávajú remeselní majstri ručne. Ľudský um, skúsenosť a zručnosť sú u většiny výrobných operácií nenahraditeľné hlavne, keď vznikajú exkluzívne jedinečné nástroje so špeciálnymi povrchovými úpravami podľa požiadaviek a návrhov budúcich majiteľov nástrojov PETROF. 

Značka PETROF za 157. rokov svojej existencie oslovila celý svet  kreativitou, schopnosťou zrealizovať exotické náročné intarzie s použitím atraktívnych materiálov, kryštálov, perletí, drahokamov i viac karátového zlata. Využite svoju fantáziu a navrhnite si svoj klavír PETROF ! Pomôžeme vám splniť sen :-)

Intarzia Labuť
Intarzia Labuť

Atelier Piano

Intarzia papagáj
Intarzia papagáj

Atelier Piano

Intarzia motýľ
Intarzia motýľ

Atelier Piano

Intarzia Labuť
Intarzia Labuť

Atelier Piano

1/5

.

Japonský cisár priletel do PETROF (u)

Dlho pripravovaná udalosť sa stala skutočnosťou. MAKI-E  spojila PETROF  s  Japonským cisárom. 

Za touto pompéznosťou sa skrýva zlatom a perleťou elegantne zdobený Japonský národný motýľ , ktorý Ateliér  Mitani tradičnou japonskou technikou Maki-e  vyobrazila na klavír PETROF  .                                                                                         Viac sa dočítate  TU.

.

Klavíre ho sprevádzajú celý život.

Novovešťan Frederik Šulc sa venuje vzácnemu , nezvyčajnému remeslu. Je technik a ladič klavírov v kolíske klavírnikov v oblasti, kde sa mnohý tradičný významný EU výrobcovia klavírov naučili remeslu výroby klavírov. Ambiciózne vstúpil medzi majstrov v odbore, zapracoval na sebe, prekonáva mnohé prekážky a často seba samého. Pracovať s najlepšími technikmi na koncertných klavíroch v Rakúsku si vyžaduje ...... Viac sa dočítate v článku novín    Spišský Patriot.

Frederik Šulc & noviny Patriot, Spišský Patriot, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
Frederik Šulc, Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

Často sa ma ľudia pýtajú, ako som v mojom veku dosiahol špič-kovú technicko praktickú úroveň. Vzdelaním-základ je vzdelanie !

SUPŠ HNN v Hradci Králové mi dala kvalitný základ - odborné teo-retické a praktické vzdelanie. Ešte počas štúdia som nadviazal kontakt  s majstrovskou klavírnou dielňou, pánom Philippom Schneiderom v Rakúsku. Hneď po škole som absolvoval niekoľko týždňovú stáž u  majstra Schneidera a pretože som splnil teoretické a praktické predpoklady, dostal som šancu, stať sa súčasťou vysoko profesionálneho sveta klavírnikov (technikov klavírov) v Rakúsku.            Viac o sebe  Frederik prezradil  TU

.

Princezná Caroline si vybrala PETROF

Princezná Caroline Murat je priamym potomkom kráľovské-ho rodu cisára Napoleona Bonaparte, známa aj pod umeleckým menom Caroline Haffner. Skvelá klaviristka, zakladateľka a organizátorka hudobných festivalov vo Švajčiarsku a Francúzsku. V českom Hradci Králové vo firme PETROF si vybrala koncertný klavír "STORM" pre švajčiarske Association pour la Promotion de la Musique Classique, ktorej je prezidentkou. V sídle tejto organi-zácie sa konajú komorné koncerty, ktorých sa pravidelne zúčast-ňujú významné svetové osobnosti, svetoví biznismeni a zároveň sponzori významných hudobných akcií. 

Pri výbere koncertného klavíra princezná Caroline netajila ná-klonnosť k tradičnému poprednému EU výrobcovi klavírov rodin-nej firme PETROF. S veľkým záujmom sa zoznámila s celou výro-bou klavírov PETROF. Pochválila kreativitu, moderné dizajnové inovácie, využitie najmodernejších technologických zariadení, obdivovala vysoko odborný podiel ručnej práce, majstrovstvo, kto-ré je  kľúčovým faktorom v tradičnej  nadčasovej kvalite klavírov PETROF.  

Caroline Haffner, PETROF Storm, Princezna Carolina Murat, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Svetové metropoly, mnohé známe osobnosti hudobného živo-ta vlastnia prípadne obľubujú klavíri PETROF :

Paul McCartney z Beatles alebo  Herbie Hancock. Australský klavírista David Helfgott si kvôli klavíru nechal zbúrať stenu svojho domu, aby sa mu nový klavír PETROF jednoducho vošiel.

                                                                  Viac sa dočítate TU

David Helfgott & PETROF, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Našiel som ho v kúte, zničený, okopaný z časti nefunkčný, bez známky života, bez akéhokoľvek možného pohybu, bez chuti zahrať čo i len „Maličká som“.  Sklopil som oči pretože ma pichlo u srdca. Predo mnou stál ručne vyrobený klavír z najlepších súčiastok a vyberaných materiálov. Majstrovská, deväť mesačná práca remeselných majstrov ktorým z rúk vychádzali tieto typy klavírov priamo na európske a svetové pódiá. Výnimočné nástroje a hľa, jeden z nich stojí predo mnou, bez známky života.

Našli sa nadšenci zo Súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO v Nitre, ktorí sa k nám Šulcovcom z Atelier Piano pripojili a finančne zastrešili výnimočný  projekt Z dna až na samý vrchol ! “.  Výsledok ?

Krásavec na prvý pohľad s podmanivým tónom. Padli emócie i slzy šťastia, niekomu sa pri prvých tónoch zježili chlpy na tele, niekto prestal dýchať a len tichučko počúval.  

V roku 2018 sme vrátili hrdosť a plnohodnotný koncertný život celosvetovo známemu typu klavíra PETROF model 1, veľkosť 280 cm, s 92 klávesami z majstrovskej série 70. až 80. rokov minu-lého storočia, vďaka čomu  ......        Viac sa dočítate TU

Atelier Piano, PETROF, Richard Šulc, MADA, Mada shop, Muziker, Melodyshop, Melody, Oprava klavirov, Ladenie klavirov, predaj klavirov ,Predaj Petrof, akcia, zľava, staršie pianina, YAMAHA, KAWAI,

.

Ste majiteĺom starého klavíra a niečo Vám hovorí, tento klavír má určite vysokú hodnotu. Či máte pravdu vedia  znalci hudob ných nástrojov, ktorí vychádzajú z kvalitivnej triedy výrobcov klavírov. Aby Ste si urobili predstavu, zverejňujem tabulku kva-litatívnej triedy výrobcov klavírov, ktorých nástroje sa dodnes nachádzajú na Slovensku a v okolí.

Viac sa dočítate TU.

.

Dovozcovia starších (zánovných) pianín a klavírov ponúkajú značku YAMAHA so slovami: "Toto je pravá YAMAHA ! Toto je YAMAHA zo zá-padu!  Takúto YAMAHU u nás nekúpiš !"

Pýtate sa čo je toto blázinec ?  Nie je YAMAHA  ako  YAMAHA ?

                                                                                    Viac sa dočítate TU.

Yamaha Corporation, Atelier Piano, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Klasický akustický klavír  je strunový nástroj (chordofon) zaradený do skupiny úderných hudobných nástrojov.

Elektrické digitálne piano je elektrický nástroj (elektrofon) zaradený do skupiny čisto elektrických hudobných nástrojov.

Hudobný odborníci vedia, že klasický strunový klavír nikdy nenahradí  el. digitálne piano. Rovnako digitálne piano

nikdy nenahradí klasický strunový klavír.  Fyzikálne a tech-nicky sú tieto dva nástroje od základu odlišné.  Neveríte ?  

                                                                           Viac sa dočítate TU.

.

PETROF patrí medzi najlepších v EU.

      Technické zmeny, zdokonalenia a nové patenty ktoré boli uvedené do života v klavíroch PETROF a Ant. Petrof sa ukazujú , ako kľúčové pre firmu Petrof. Konkurencia sa dnes opiera hlavne o výrobu z ktorej vychádza lacný produkt v nižšej kvalitatívnej kate-górii. Naopak PETROF investoval do vývoja z zatraktívnil modelovú radu  pianín i klavírov a sebavedomo nastavil kvalitatívnu laťku základných modelov pianín a klavírov tak vysoko, že konkurenciu predbieha o jednu celú kategóriu. PETROF využil vysokú odbornosť svojich majstrov vo výrobe a maximálne zúročil zákazkovú výrobu, pre najnáročnejších klientov z Európy i Sveta. Vďaka tomu vznikla nová exkluzívna rada pianín v kategórii Special Collection.

Inovovaná generácia klavírov má veľké úspechy nielen v Európe , ale v celom Svete. V roku 2016 vstúpila firma PETROF do exkluzívnej kategórie výrobcov najnovšou prémiovou značkou Ant.Petrof.  

A to nie je všetko. Firmu PETROF odborníci ocenili ako rodinnú firmu, ktorá je dnes jednou z mála v Európe generačne v rukách pôvodného mena svojho zakladateľa. Ocenili korektné a tradičné 157.ročné smerovanie firmy PETROF s množstvom inovácií a s dôrazom na špičkovú EU kvalitu svojich výrobkov.

      Mgr.Zuzanu Ceralovú Petrofovú, majiteľku a predstaviteľku piatej generácie slávnej rodiny Petrofových, zaradil prestížny biznisový magazín FORBES medzi 50 najvplyvnejších žien Českej republiky.

Firma PETROF získala ocenenia:

STŘÍBRNÝ LUKOSTŘELEC, ČESKÝ GOODWILL, ČESKÉ PODNIKATELSKÉ STŘÍBRO, CZECH SUPERBRANDS, CENA INOVACE 2016, EXPORTÉR ROKU, RODINNÁ FIRMA ROKU 2018, PODNIKATEĽSKÝ PROJEKT ROKU 2018

Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Kompletnú, mimoriadne bohatú produktovú ponuku pianín a klavírov značky PETROF nájdete v našom  Obchode .

V Spišskej N. Vsi v Atelier Piano  vystavujeme nové pianína vo výbave, ktorá reprezentuje to najlepšie od Európskeho výrobcu PETROF.  PRÍĎTE K NÁM ! Do Atelier Piano  N e o ľ u t u j e t e ! 

.

Antonin Petrof, História, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
V súčasnosťi vedú firmu PETROF ženy.
Ženy v meste, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

"Slávnu firmu Petrof zachránili sestry, prvé ženy v 150.ročnej his-tórii legendárneho výrobcu klaví-rov". Aktuálny článok o firme PETROF pútavo napísala šéfre-daktorka populárnej spravodajskej redakcie Ženy v meste  Mgr.Miriam Zsilleova         

                  Celý  článok  TU.

.

Je dôležitá výška pianína alebo veĺkosť klavíra?

 Ten kto hral na starom pianíne BÁRTA, BECHSTEIN, BROŽ, DA-LIBOR, Hoffmann & Czerny, KAŠPAR, PETROF, RŐSLER, SHOLZE, atď. ,vždy bol prekvapený plne spektrálnym zvukom. Nádher-ný, mohutný plne farebný tón ktorý inšpiroval pred tým , ale i dnes po 100 rokoch k tomu, aby Ste si za pianíno sadli a čo-koľvek zahrali.  Pýtate sa prečo?

Na začiatku 20.storočia sa menšie pianíno ako 125 cm v pod-state nevyrábalo. Najčastejšia veľkosť starých pianín bola 130 , 135 cm a viac !! Z takého pianína bolo počuť celý orchester :-)

Vyzerá to tak, že na dĺžke strún, mohutnosti akustickej časti, respektíve na celkovej výške pianína záleží.  V tom prípade čím vyššie pianíno tým je zvuk krajší a dokonalejší ?? Odpoveď znie jednoznačné ÁNO !!     Viac sa dočítate TU.

.

Francúzi ocenili PETROF známkou MAESTRO
Piano Maestro, PETROF P159 BORA, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Dôkazom veľkej obľúbenosti nástrojov PETROF vo Francúzsku bola mimoriadne pozitívna recenzia zameraná na najmenšie svetové klavíri. Najsledovanejší francúzsky hudobný magazín PIANISTE uverejnil výsledok testu.

         Klavír PETROF P 159 Bora získal najvyššie ocenenie :

  " PIANISTE Maestro " .

 „Tento krásny a spoľahlivý klavír uspokojí klaviristov všetkých úrovní, vďaka výbornému pohodlnému ovládaniu a pozo-ruhodnej zvukovej kvalite. Nástroj disponuje charakteris-tickým „Európskym“ zvukom ktorý dovoľuje krásnu expresi-vitu. Dôveru vzbudzuje výrobný proces ktorý je prísľubom k celkovej dlhej životnosti nástroja. Veľmi dobrá voľba z európskych nástrojov ! “.

Mimoriadne úspešný klavír P 159 Bora nájdete v "OBCHODE"  najvyhľadávanejšieho Slovenského autorizovaného predajcu PETROF  Atelier Piano.

Zo zákulisia môžeme prezradiť, že v krajine Galského kohúta, vo Francúzsku je veľký záujem o mimoriadne pestrú  modelovú radu pianín PETROF postavenú na konštrukciách s označením

P 118  a  P 125

.

Nový koncertný klavír Ant.Petrof 275

Nová exkluzívna kategória nástrojov s označením Ant.Petrof 

vznikla v roku 2014  k výročiu 150. rokov odzaloženia fabriky.

ANT. PETROF 275 je vlajkovou loďou fabriky a zároveň prvým nástrojom tejto kategórie.      Viac sa dočítate  TU. 

                      

Ant. Petrof, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov
YouTube, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

.

Svet podľa Matyáša NOVÁKA

Ako dvojročný spieval v skladbe druhý hlas, v troch rokoch si na klavíri pobrnkával ľudovky. V piatich rokoch začal študovať hru na klavíri, ale v šiestich aj na husle. Domáce pospevovanie pod peda-gogickým dozorom vylepšuje od svojich ôsmich rokov. 

Pre veľký hluk základnú školu nenavštevoval, ale, Gymnázium v Hradci Králové, Pardubické Konzervatórium a klavírnu Akadémiu v Talianskej Imole  študoval súčasne. Je študentom pražskej AMU, koncertuje, alebo je účastníkom klavírnych súťaží na významných EU i svetových pódiách. Matyáš je nie len výnimočný hudobník, ale i člen združenia významných umelcov  Petrof Art.Family

 Český rozhlas 2020 - celý rozhovor  TU

Matyš NOVÁK, Petrof Art.Family, Richard Šulc, predajňa,mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Predajňa hudobných nástrojov, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín,

Čo by ste poradili mladým hudobníkom, ktorý chcú byť tiež úspešný ?

Žiadny univerzálny recept neexistuje. Myslím, že úspech by nemal byť tým, o čo človek primárne usiluje.Je dôležité robiť veci s láskou, nasadením a s pravdivosťou. Veriť, že to čo robíte, má zmysel. Vaše počínanie bude robiť radosť nie len vám, ale i ostatným ľuďom. Úspech sa dostaví ako vedľajší produkt.

                                                            MATYÁŠ NOVÁK (nar.1998)  

Z denníka  iDNES.cz   sa pýtal redaktor Ladislav Pošmura.

.

Ant.Petrof 275 na turné v Číne
Ant.Petrof 275, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov

Jitka Fowler Fraňková uznávaná česká klavírna umelkyňa a pro-fesorka  Konzervatória v Pardubiciach. V súčastnosti víceprezi-dentka občianského  združenia klavírnych pedagógov EPTA Česká republika (European Piano Teachers Association) a členka združenia  Petrof Art Family, absolvovala veľké klavírne turné po Číne spojené s majstrovskými kurzami, pri ktorých ju sprevádzal reprezentatívny koncertný klavír Ant.Petrof 275.  V rámci Majst-rovských kurzov sa p. Fraňková zamerala na klavírnu techniku                                                                ....     viac sa dočítate   TU

Ant.Petrof   Atelier Piano
Jitka Fowler Fraňková, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavir na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavirov, ošetrovanie klavirov