top of page
Slovenský autorizovaný predajca PETROF, Atelier Piano, Ladenie klavirov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Richard Šulc, mada music, melody shop, piano servis, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavirov, bazar, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Kizak, Bujnovska, Matovič, Balog, Hupka klavir, Piano studio,
Ladenie
 • Atelier Piano – Richard Šulc aktívne spolupracuje:

 • ZUŠ kami, SZUŠ a ich pobočkami.

 • Na príprave koncertov v SNG Kaštieľ STRÁŽKY, Zámocký hotel GALICIA NUEVA.

 • Na príprave koncertov v Múzeu klávesových nástrojov v Letohrádku Dardanely  Markušovce.

 • Na príprave koncertov v Kultúrnych centrách rôznych miest Slovenska.

 • Na príprave koncertného klavíra na medzinárodnom hudobnom festivale Indian Summer in Levoča (Levočské Babie Leto)

 

   -  Nepravidelná príprava koncertných nástrojov v televíznych reláciách RTVS, muzikály, hudobné prehliadky a súťaže.

   -  Ladenie klavíra v nahrávacom štúdiu Wisła v Poľsku - dvojdňový pobyt  s jazzovým AMC TRIO.  

       (Peter Adamkovič – klavír,  Martin Marinčák – kontrabas a Stano Cvanciger – bicie nástroje )    AMC Trio  pôsobí na domácich i zahraničných fórach s                renomovanými hosťami  trubkári : Randy Brecker,  Michael „Patches“ Stewart,  gitaristi :  Ulf Wakenius,  Philip Catherine, ale i Samuel Marinčák  a .....

        Vrelo odporúčam. Skvelí muzikanti s originálnym štýlom jazzu 

 • ZDARMA prvé ladenie po kúpe nového i zánovného pianína alebo klavíra  v obchode Atelier Piano.

  CENA  ZA  LADENIE :   

 • Cyklické ladenie pianín a klavírov v domácnosti a na školách - 75,-€ / ks   ( mimo Spišskej N. Vsi + cestovné 0,40 € / km )

 • Dlhodobo neladené staršie pianína a klavíri je potrebné najprv obhliadnuť. Zistiť do akej miery je rozladenie nástroja mimo normu A 440 Hz V prípade veľkého rozladenia nebude momentálne naladenie nástroja stabilné. Často je potrebné ladenie opakovať. Všetky úkony a samo-zrejme i cena za ladenie starších dlhodobo neladených nástrojov je individuálna.  Niekomu stačí nástroj celkovo zladiť a neriešiť výšku naladenia. Niekto potrebuje naladenie klavíra pre študenta spevu, pre potreby korepetítora, do zoskupenia viacerých nástrojov, alebo na kon-certnú frekvenciu 442 Hz. )

Sála Letohrádku Dardanely
         v Markušovciach     

Drevený artikulárny kostol
           v Kežmarku

Medzinárodný hudobný festival LBL
v Levoči     

GALICIA  NUEVA - Zámocký hotel
v Haliči

Slov. národná galéria-Kaštieľ  STRÁŽKY 
v Spišskej Belej - Strážky     

   ........  ladenie pianín a klavírov.

Dobre naladený klavír, alebo pianíno dokáže v nástroji prebudiť skrytý potenciál bohatšie zafarbeného tónu alebo i napríklad nárast živosti nástroja.

Konštrukčné rozdiely pianín a klavírov rôznych výrobcov sú natoľko výrazné, že ovplyvňujú ladenie. Je namieste povedať, že práve tu sa prejaví individuálna skúsenosť a prax každého ladiča. Aj v tomto remesle platí, že k vedomostiam sa treba prepracovať postupne, krok za krokom. Každá rada skúsenejších, prípadne zahraničné kurzy sú jednoducho k nezaplateniu.

Veď stará múdrosť hovorí " V remesle vidieť a počuť je viac, ako s neporozume-ním 100 krát čítať. " 

Úcta a rešpekt všetkým, ktorý sa s neutíchajúcim záujmom venujú profesii ladiča klavírov. Je to fascinujúci svet individuálnych  profesionálov často skvel-ých muzikantov - klaviristov.

PIANO- John-Paul Williams, www.predajklavirov.sk , www.opravaklavirov.sk, www.predajklavirovpetrof.sk , Richard Šulc, mada music, melody shop, Mypiano, piano servis, oprava klavírov, piano petrof, piano-predaj, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Predajňa hudobných nástrojov, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, ptima, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavírov, bazár, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Hupka klavír, www.pianostudio.sk, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavír na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavírov, ošetrovanie klavírov, Atelier Piano, Ladenie klavírov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Poprad, Svit, Liptovský Mikuláš, Gelnica, Levoča, Rožňava, Ladenie klavírov Prešov, Ladenie klavírov Košice, Revúca, Tisovec, YAMAHA, KAWAI, PETROF

   ........  starostlivosť o klavír.

Klavír i pianíno musí byť plne funkčné a naladiteľné inak to nie je hudobný nástroj. 

Klavír má stovku skrytých pohyblivých súčastí a i, keď základom klavíra je pevná konštrukčná časť, je citli-vým nástrojom, ktorý si vyžaduje pravidelnú starost-livosť.

Kto mal možnosť nahliadnuť do dielne opravárov klaví-rov, alebo si vypočul, ako sa ladí klavír pochopil, že tieto odborné remeslá si vyžadujú celého človeka, bez rozdielu či sa práci venuje muž alebo žena. Je to fascinujúci svet umeleckoremeselnej práce s drevom, plsťami, kožou, kovom, originálnym náradím a tech-nickými pomôckami.

Možno vás prekvapí informácia, že od konca 19.storočia našlo mnoho žien uplatnenie vo výrobe klavírov a pianín, ale i históriou overený fakt, že ženy boli a do dnešných dní sa poniektoré EU odborníčky zanietene venujú originálnemu remeslu ladiča klavírov.

Žena -ladič klavírov, www.predajklavirov.sk , www.opravaklavirov.sk, www.predajklavirovpetrof.sk , Richard Šulc, mada music, melody shop, Mypiano, piano servis, oprava klavírov, piano petrof, piano-predaj, Drnek piana, Petrof, Hudobné nástroje, Predajňa hudobných nástrojov, Hudobniny, akcia, zadarmo, výhodný nákup, zľava, výpredaj, ptima, Muzikus, pianos, Koňuch, klavire eu, muziker, sťahovanie klavírov, bazár, bazos, pirický, opravy hudobných nástrojov, Antonín Petrof, Hupka klavír, www.pianostudio.sk, výpredaj, klavírne krídlo, klavír pre začiatočníkov, klavír na predaj, muzikant, najpredávanejší klavír, akustický klavír, digitálne piano, klavír a klávesové nástroje, strunové nástroje, údržba klavírov, ošetrovanie klavírov, Atelier Piano, Ladenie klavírov a pianín, Oprava klavírov a pianín, Servis klavírov a pianín, Poprad, Svit, Liptovský Mikuláš, Gelnica, Levoča, Rožňava, Ladenie klavírov Prešov, Ladenie klavírov Košice, Revúca, Tisovec, YAMAHA, KAWAI, PETROF

 Odporúčaný interval ladenia klavírov 1.triedy.

Rada na úvod : 

V každom záručnom liste nových klavírov nájdete povinnú informáciu v akých intervaloch výrobca odporúča naladiť svoje pianíno alebo klavír. 

Pri kúpe zánovného, staršieho nástroja by vás mal o technickom stave informovať bazárový predajca a samozrejme by nemal zabudnúť i na podstatnú informáciu, ako zánovný nástroj drží ladenie a kedy ho predajca odporúča opäť naladiť.  

Ladenie pianín a klavírov v domácnostiach

Nové nástroje 1.triedy výrobcovia odporúčajú cyklicky ladiť najneskôr raz za rok. V prípade, že máte pianíno, alebo klavír v miestnosti ideálne uložené, osobne odporúčam neprekročiť interval ladenia raz za 2 roky. Samozrejme, že pokiaľ na nástroji hrá a denne cvičí vyspelý klavirista, cyklus ladenia nástroja si individuálne rieši podľa svojich potrieb.

Ladenie pianín a klavírov na Umeleckých školách a Konzervatóriách 

Kvalitu ladenia ovplyvňujú teplotné a vlhkostné výkyvy. Pokiaľ je škola v starých kamenných budovách v historickom centre miest, ladenie nástrojov odporúčam vykonať pred a následne po skončení vykurovacieho obdobia - 2 x do roka. Nie všetky učebne sú smerované na studenú severnú stranu, a zasa naopak, nie všetky učebne sú celodenne vyhrievané slniečkom. Každá škola vie, ktoré nástroje sa citeľne rozlaďujú a ktoré je možné ladiť raz za rok

Ladenie koncertných klavírov v Kultúrnych domoch , Synagógach, Kostoloch, Kaštieľoch a reprezentatívnych mestských domoch :

Ladenie je nutné vykonať pred každým koncertom. 

bottom of page