top of page

PETROF- Inovatívny moderný dizajn

Najznámejší európsky výrobca klavírov firma PETROF vníma individualizmus a originalitu ako ľudské vyjadrenie, ktoré je možné zhmotniť v kreatívnom dizajne pianín a klavírov.

PETROF- Inovatívny moderný dizajn

Inovátorom značky PETROF je vlastné vývojové oddelenie, ale priestor pre realizáciu výnimočných nástrojov majú i externí architekti-dizajnéri. Za posledné polstoročie zrealizovala firmy PETROF niekoľko výnimočných projektov, podľa autorských návrhov neznámych jednotlivcov, ale i špičkových archi-tektov v odbore priemyselného dizajnu. Výsledok spolupráce a zrealizo-vaných projektov môžete vidieť v Special Collection PETROF, kde domi-nuje novodobá kombinácia konzistentných materiálov, nové netradič-né komponenty, intarzie a tvary, ktoré nikdy neboli v pianínach a klavíroch použité. Pianino Magic egg alebo Cabinet vyrába firma PETROF podľa návrhu Ing. arch. Robert FIŠERA. PETROF P127 NEXT alebo P 124 Base navrhol Ing. Ivan VACULÍK - vedúci oddelenia vývoja firmy PETROF. Medzi ojedinelé projekty patrí individuálny dizajnový projekt, koncertný klavír Kršák, ktorý si navrhol Mgr.Peter KRŠÁK, atď.

To, čo firma PETROF raz vyrobila, vyrobí aj druhýkrát, alebo máte iný návrh? Zavolajte nám a pomôžeme vám vlastniť PETROF "Originál " :-)

bottom of page